Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2004
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,83   3.540,8   87,2   2,53,3
Per sexe:     
     Homes   72,01   2.024,3   29,2   1,51,9
     Dones   52,02   1.516,5   57,9   4,05,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   60,11   434,1   -11,0   -2,5-0,9
     De 25 a 54 anys   85,78   2.725,0   92,5   3,53,9
     De 55 anys i més   20,88   381,7   5,6   1,53,9
Ocupació   56,00   3.206,6   99,2   3,23,9
Per sexe:     
     Homes   66,52   1.869,8   36,0   2,02,1
     Dones   45,85   1.336,8   63,2   5,06,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   47,62   343,9   0,3   0,10,5
     De 25 a 54 anys   79,06   2.511,5   96,5   4,04,6
     De 55 anys i més   19,21   351,2   2,4   0,73,0
Atur   9,44   334,2   -12,0   -3,5-2,4
Per sexe:     
     Homes   7,63   154,4   -6,8   -4,2-0,4
     Dones   11,85   179,8   -5,2   -2,8-4,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   20,77   90,1   -11,3   -11,1-5,7
     De 25 a 54 anys   7,83   213,5   -4,0   -1,8-2,9
     De 55 anys i més   8,00   30,5   3,2   11,915,6
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2004
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   56,93   20.488,9   595,4   3,03,2
Per sexe:     
     Homes   68,54   12.058,1   257,9   2,22,3
     Dones   45,83   8.430,8   337,5   4,24,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,23   2.500,9   -35,5   -1,4-1,3
     De 25 a 54 anys   80,81   15.896,4   529,3   3,43,6
     De 55 anys i més   18,29   2.091,6   101,6   5,15,5
Ocupació   50,82   18.289,1   643,1   3,63,7
Per sexe:     
     Homes   62,92   11.069,0   258,7   2,42,3
     Dones   39,25   7.220,1   384,4   5,65,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   40,15   1.960,1   -13,4   -0,7-0,9
     De 25 a 54 anys   73,12   14.383,6   555,9   4,04,1
     De 55 anys i més   17,01   1.945,5   100,7   5,55,4
Atur   10,74   2.199,8   -47,7   -2,1-0,5
Per sexe:     
     Homes   8,20   989,1   -0,7   -0,11,4
     Dones   14,36   1.210,7   -46,9   -3,7-2,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   21,63   540,9   -22,0   -3,9-3,0
     De 25 a 54 anys   9,52   1.512,8   -26,6   -1,7-0,3
     De 55 anys i més   6,99   146,1   1,0   0,77,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: