Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2005
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,99   3.623,5   82,7   2,32,9
Per sexe:     
     Homes   72,93   2.100,3   76,0   3,83,3
     Dones   51,36   1.523,2   6,6   0,42,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   61,15   435,7   1,7   0,4-0,3
     De 25 a 54 anys   84,85   2.780,8   55,8   2,02,8
     De 55 anys i més   21,93   406,9   25,2   6,66,7
Ocupació   58,18   3.401,2   194,6   6,16,1
Per sexe:     
     Homes   68,70   1.978,6   108,7   5,85,7
     Dones   47,97   1.422,6   85,8   6,46,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,62   367,8   23,9   7,07,4
     De 25 a 54 anys   80,63   2.642,3   130,8   5,25,5
     De 55 anys i més   21,07   391,0   39,8   11,39,2
Atur   6,13   222,3   -111,9   -33,5-26,8
Per sexe:     
     Homes   5,80   121,7   -32,7   -21,2-24,2
     Dones   6,60   100,6   -79,2   -44,1-29,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   15,58   67,9   -22,3   -24,7-27,7
     De 25 a 54 anys   4,98   138,5   -75,0   -35,1-26,6
     De 55 anys i més   3,92   15,9   -14,6   -47,8-25,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2005
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   57,86   21.205,6   716,7   3,53,9
Per sexe:     
     Homes   69,23   12.436,5   378,4   3,13,4
     Dones   46,93   8.769,1   338,3   4,04,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   54,52   2.616,8   115,9   4,64,3
     De 25 a 54 anys   80,93   16.368,2   471,8   3,03,3
     De 55 anys i més   19,10   2.220,7   129,1   6,27,5
Ocupació   52,99   19.422,1   1.133,0   6,26,0
Per sexe:     
     Homes   64,69   11.620,7   551,7   5,04,6
     Dones   41,75   7.801,4   581,3   8,18,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   44,70   2.145,5   185,4   9,57,4
     De 25 a 54 anys   75,02   15.173,0   789,4   5,55,5
     De 55 anys i més   18,09   2.103,5   158,0   8,18,4
Atur   8,41   1.783,5   -416,3   -18,9-13,1
Per sexe:     
     Homes   6,56   815,8   -173,3   -17,5-10,6
     Dones   11,04   967,7   -243,0   -20,1-15,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   18,01   471,2   -69,7   -12,9-6,4
     De 25 a 54 anys   7,30   1.195,1   -317,7   -21,0-16,2
     De 55 anys i més   5,28   117,2   -28,9   -19,8-4,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: