Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 1r. trimestre del 2006
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,64   3.690,3   121,1   3,43,4
Per sexe:     
     Homes   72,53   2.105,9   63,3   3,13,1
     Dones   53,03   1.584,4   57,7   3,83,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   57,93   408,8   -1,9   -0,5-0,5
     De 25 a 54 anys   85,91   2.848,8   90,5   3,33,3
     De 55 anys i més   23,14   432,7   32,5   8,18,1
Ocupació   58,30   3.434,5   143,4   4,44,4
Per sexe:     
     Homes   68,46   1.988,0   71,7   3,73,7
     Dones   48,41   1.446,5   71,7   5,25,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   49,08   346,4   6,5   1,91,9
     De 25 a 54 anys   80,60   2.672,8   100,8   3,93,9
     De 55 anys i més   22,22   415,4   36,2   9,59,5
Atur   6,93   255,8   -22,3   -8,0-8,0
Per sexe:     
     Homes   5,60   118,0   -8,4   -6,6-6,6
     Dones   8,70   137,9   -13,9   -9,2-9,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   15,27   62,4   -8,4   -11,8-11,8
     De 25 a 54 anys   6,18   176,0   -10,3   -5,5-5,5
     De 55 anys i més   4,01   17,4   -3,7   -17,5-17,5
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 1r. trimestre del 2006
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,30   21.521,3   663,9   3,23,2
Per sexe:     
     Homes   69,03   12.493,8   271,6   2,22,2
     Dones   47,97   9.027,4   392,2   4,54,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,38   2.438,5   -30,6   -1,2-1,2
     De 25 a 54 anys   82,02   16.770,4   593,3   3,73,7
     De 55 anys i més   19,72   2.312,3   101,1   4,64,6
Ocupació   53,03   19.578,4   842,3   4,54,5
Per sexe:     
     Homes   64,29   11.637,3   373,7   3,33,3
     Dones   42,20   7.941,2   468,7   6,36,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,77   1.982,3   48,9   2,52,5
     De 25 a 54 anys   75,42   15.420,2   681,9   4,64,6
     De 55 anys i més   18,56   2.175,9   111,6   5,45,4
Atur   9,03   1.942,8   -178,5   -8,4-8,4
Per sexe:     
     Homes   6,86   856,6   -102,1   -10,6-10,6
     Dones   12,03   1.086,3   -76,4   -6,6-6,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   18,71   456,2   -79,5   -14,8-14,8
     De 25 a 54 anys   8,05   1.350,2   -88,6   -6,2-6,2
     De 55 anys i més   5,90   136,5   -10,4   -7,1-7,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: