Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2006
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,97   3.740,3   116,8   3,23,1
Per sexe:     
     Homes   73,21   2.143,8   43,5   2,12,3
     Dones   53,02   1.596,4   73,3   4,84,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   59,72   418,5   -17,2   -3,9-2,4
     De 25 a 54 anys   86,01   2.884,3   103,5   3,73,4
     De 55 anys i més   23,20   437,4   30,5   7,57,3
Ocupació   59,09   3.509,5   108,3   3,23,7
Per sexe:     
     Homes   69,70   2.041,1   62,6   3,23,3
     Dones   48,77   1.468,4   45,8   3,24,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,47   360,7   -7,1   -1,9-0,9
     De 25 a 54 anys   81,38   2.729,0   86,7   3,33,6
     De 55 anys i més   22,27   419,8   28,8   7,48,8
Atur   6,17   230,7   8,4   3,8-4,8
Per sexe:     
     Homes   4,79   102,7   -19,0   -15,6-12,7
     Dones   8,02   128,1   27,5   27,32,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   13,81   57,8   -10,1   -14,8-10,4
     De 25 a 54 anys   5,38   155,3   16,8   12,1-0,4
     De 55 anys i més   4,03   17,6   1,7   10,7-21,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2006
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,74   21.857,8   652,2   3,13,0
Per sexe:     
     Homes   69,57   12.696,6   260,1   2,12,0
     Dones   48,32   9.161,2   392,1   4,54,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   54,68   2.573,0   -43,8   -1,7-1,5
     De 25 a 54 anys   82,09   16.969,7   601,5   3,73,6
     De 55 anys i més   19,57   2.315,1   94,4   4,34,3
Ocupació   53,99   20.091,0   668,9   3,43,9
Per sexe:     
     Homes   65,36   11.928,9   308,2   2,73,0
     Dones   43,05   8.162,0   360,6   4,65,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,44   2.138,2   -7,3   -0,31,0
     De 25 a 54 anys   76,24   15.760,8   587,8   3,94,1
     De 55 anys i més   18,53   2.191,9   88,4   4,25,0
Atur   8,08   1.766,9   -16,6   -0,9-5,6
Per sexe:     
     Homes   6,05   767,7   -48,1   -5,9-9,8
     Dones   10,91   999,2   31,5   3,3-2,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   16,90   434,8   -36,4   -7,7-11,6
     De 25 a 54 anys   7,12   1.208,9   13,8   1,2-3,2
     De 55 anys i més   5,32   123,2   6,0   5,1-6,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: