Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2008
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   64,14   3.957,4   84,4   2,22,8
Per sexe:     
     Homes   72,56   2.213,6   16,1   0,72,0
     Dones   55,91   1.743,8   68,3   4,13,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   58,36   405,2   11,8   3,0-1,0
     De 25 a 54 anys   87,30   3.069,3   50,3   1,72,8
     De 55 anys i més   24,64   482,9   22,2   4,86,4
Ocupació   56,61   3.492,4   -129,0   -3,60,1
Per sexe:     
     Homes   63,61   1.940,5   -134,0   -6,5-1,8
     Dones   49,75   1.551,8   5,1   0,32,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,04   298,8   -40,9   -12,0-8,8
     De 25 a 54 anys   77,89   2.738,4   -104,2   -3,70,3
     De 55 anys i més   23,23   455,2   16,1   3,76,5
Atur   11,75   465,0   213,4   84,841,2
Per sexe:     
     Homes   12,34   273,1   150,1   122,164,8
     Dones   11,01   192,0   63,2   49,118,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   26,25   106,4   52,7   98,349,1
     De 25 a 54 anys   10,78   330,9   154,6   87,643,6
     De 55 anys i més   5,75   27,8   6,1   28,13,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2008
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,35   23.262,1   602,2   2,72,9
Per sexe:     
     Homes   69,21   13.114,5   133,5   1,01,8
     Dones   51,78   10.147,7   468,9   4,84,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,51   2.374,0   -33,5   -1,4-1,1
     De 25 a 54 anys   84,59   18.273,9   490,5   2,83,0
     De 55 anys i més   21,20   2.614,2   145,3   5,96,1
Ocupació   52,03   20.055,3   -662,6   -3,2-0,5
Per sexe:     
     Homes   60,24   11.414,9   -671,7   -5,6-2,2
     Dones   44,09   8.640,4   9,1   0,11,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,59   1.686,3   -271,9   -13,9-8,8
     De 25 a 54 anys   73,95   15.975,1   -459,4   -2,8-0,2
     De 55 anys i més   19,41   2.393,9   68,7   3,04,6
Atur   13,79   3.206,8   1.264,8   65,140,6
Per sexe:     
     Homes   12,96   1.699,6   805,2   90,059,7
     Dones   14,85   1.507,2   459,6   43,925,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   28,97   687,7   238,4   53,133,7
     De 25 a 54 anys   12,58   2.298,8   949,8   70,444,0
     De 55 anys i més   8,43   220,3   76,6   53,331,5
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: