Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2009
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   64,20   3.964,6   62,5   1,61,6
Per sexe:     
     Homes   72,38   2.209,2   -1,9   -0,1-0,1
     Dones   56,20   1.755,4   64,4   3,83,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   56,55   390,5   12,5   3,33,3
     De 25 a 54 anys   88,01   3.097,7   34,1   1,11,1
     De 55 anys i més   24,24   476,5   15,9   3,43,4
Ocupació   53,82   3.323,9   -284,8   -7,9-7,9
Per sexe:     
     Homes   59,97   1.830,4   -231,3   -11,2-11,2
     Dones   47,82   1.493,5   -53,6   -3,5-3,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,10   249,2   -62,2   -20,0-20,0
     De 25 a 54 anys   74,98   2.639,1   -219,0   -7,7-7,7
     De 55 anys i més   22,16   435,6   -3,6   -0,8-0,8
Atur   16,16   640,7   347,3   118,4118,4
Per sexe:     
     Homes   17,15   378,9   229,3   153,3153,3
     Dones   14,92   261,8   118,0   82,082,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,17   141,2   74,7   112,3112,3
     De 25 a 54 anys   14,80   458,5   253,1   123,2123,2
     De 55 anys i més   8,59   40,9   19,5   91,291,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2009
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,39   23.302,6   492,2   2,22,2
Per sexe:     
     Homes   69,11   13.107,2   62,8   0,50,5
     Dones   51,95   10.195,5   429,5   4,44,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   49,95   2.288,5   -83,1   -3,5-3,5
     De 25 a 54 anys   84,99   18.390,4   462,7   2,62,6
     De 55 anys i més   21,21   2.623,7   112,6   4,54,5
Ocupació   49,97   19.284,4   -1.335,6   -6,5-6,5
Per sexe:     
     Homes   57,47   10.899,2   -1.114,8   -9,3-9,3
     Dones   42,73   8.385,2   -220,7   -2,6-2,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   32,20   1.475,2   -396,5   -21,2-21,2
     De 25 a 54 anys   71,45   15.459,3   -938,8   -5,7-5,7
     De 55 anys i més   19,00   2.350,0   -0,2   0,00,0
Atur   17,24   4.018,2   1.827,7   83,483,4
Per sexe:     
     Homes   16,85   2.207,9   1.177,6   114,3114,3
     Dones   17,76   1.810,3   650,2   56,056,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   35,54   813,4   313,5   62,762,7
     De 25 a 54 anys   15,94   2.931,1   1.401,5   91,691,6
     De 55 anys i més   10,43   273,7   112,7   70,070,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: