Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   63,12   3.903,8   -53,6   -1,4-0,1
Per sexe:     
     Homes   70,74   2.158,3   -55,3   -2,5-1,5
     Dones   55,71   1.745,5   1,7   0,11,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,42   348,0   -57,2   -14,1-6,2
     De 25 a 54 anys   87,64   3.083,6   14,3   0,50,6
     De 55 anys i més   23,73   472,1   -10,8   -2,20,2
Ocupació   52,45   3.243,9   -248,4   -7,1-8,1
Per sexe:     
     Homes   57,88   1.765,8   -174,7   -9,0-10,3
     Dones   47,17   1.478,1   -73,8   -4,8-5,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   31,94   216,1   -82,7   -27,7-25,9
     De 25 a 54 anys   73,98   2.602,7   -135,7   -5,0-6,6
     De 55 anys i més   21,37   425,1   -30,0   -6,6-5,2
Atur   16,90   659,8   194,8   41,982,2
Per sexe:     
     Homes   18,18   392,5   119,4   43,787,4
     Dones   15,32   267,4   75,4   39,375,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,90   131,9   25,5   24,072,0
     De 25 a 54 anys   15,60   480,9   150,0   45,383,2
     De 55 anys i més   9,96   47,0   19,3   69,4106,5
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,99   23.225,4   -36,7   -0,20,8
Per sexe:     
     Homes   68,16   12.954,6   -159,9   -1,2-0,7
     Dones   52,12   10.270,8   123,1   1,22,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   47,05   2.113,2   -260,8   -11,0-7,7
     De 25 a 54 anys   85,09   18.457,3   183,4   1,01,7
     De 55 anys i més   21,19   2.655,0   40,8   1,62,9
Ocupació   48,80   18.890,4   -1.164,9   -5,8-6,7
Per sexe:     
     Homes   55,51   10.550,8   -864,1   -7,6-9,1
     Dones   42,32   8.339,7   -300,7   -3,5-3,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   28,79   1.292,9   -393,4   -23,3-23,9
     De 25 a 54 anys   70,41   15.272,8   -702,3   -4,4-5,4
     De 55 anys i més   18,55   2.324,6   -69,3   -2,9-2,0
Atur   18,66   4.335,0   1.128,2   35,260,0
Per sexe:     
     Homes   18,56   2.403,8   704,2   41,474,3
     Dones   18,80   1.931,2   424,0   28,145,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   38,81   820,2   132,5   19,342,4
     De 25 a 54 anys   17,25   3.184,4   885,6   38,564,9
     De 55 anys i més   12,44   330,3   110,0   49,968,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: