Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2011
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   63,62   3.940,6   -6,9   -0,20,5
Per sexe:     
     Homes   70,14   2.131,9   -24,8   -1,1-0,9
     Dones   57,35   1.808,8   17,9   1,02,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,55   314,9   -21,4   -6,3-4,5
     De 25 a 54 anys   89,37   3.116,8   7,3   0,20,6
     De 55 anys i més   24,73   508,9   7,2   1,43,8
Ocupació   50,64   3.136,6   -105,8   -3,3-1,3
Per sexe:     
     Homes   55,62   1.690,5   -54,2   -3,1-2,3
     Dones   45,85   1.446,1   -51,5   -3,4-0,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   25,45   165,1   -39,3   -19,2-11,8
     De 25 a 54 anys   72,70   2.535,3   -65,6   -2,5-1,1
     De 55 anys i més   21,20   436,3   -0,8   -0,22,8
Atur   20,40   804,1   98,9   14,09,1
Per sexe:     
     Homes   20,70   441,4   29,4   7,15,4
     Dones   20,05   362,7   69,4   23,714,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   47,58   149,8   18,0   13,66,9
     De 25 a 54 anys   18,66   581,6   72,9   14,39,5
     De 55 anys i més   14,28   72,7   8,0   12,410,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2011
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,29   23.440,3   63,2   0,30,3
Per sexe:     
     Homes   67,42   12.838,0   -55,6   -0,4-0,8
     Dones   53,44   10.602,3   118,8   1,11,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,14   1.843,7   -137,9   -7,0-6,4
     De 25 a 54 anys   86,46   18.703,9   59,8   0,30,4
     De 55 anys i més   22,29   2.892,7   141,3   5,14,6
Ocupació   46,69   18.153,0   -521,9   -2,8-1,6
Per sexe:     
     Homes   52,41   9.980,3   -360,8   -3,5-2,6
     Dones   41,19   8.172,8   -161,0   -1,9-0,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   22,37   956,1   -178,7   -15,7-13,9
     De 25 a 54 anys   68,22   14.756,9   -415,6   -2,7-1,4
     De 55 anys i més   18,80   2.440,0   72,4   3,13,6
Atur   22,56   5.287,3   585,1   12,48,0
Per sexe:     
     Homes   22,26   2.857,7   305,2   12,06,7
     Dones   22,92   2.429,6   279,9   13,09,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,14   887,6   40,8   4,84,2
     De 25 a 54 anys   21,10   3.947,0   475,3   13,78,6
     De 55 anys i més   15,65   452,7   69,0   18,011,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: