Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2014
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,55   3.800,9   -81,3   -2,1-2,1
Per sexe:     
     Homes   67,90   2.005,8   -73,3   -3,5-3,5
     Dones   57,49   1.795,1   -8,0   -0,4-0,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   46,48   288,7   -11,5   -3,8-3,8
     De 25 a 54 anys   90,20   2.997,6   -72,2   -2,4-2,4
     De 55 anys i més   24,14   514,5   2,3   0,40,4
Ocupació   48,73   2.960,7   27,5   0,90,9
Per sexe:     
     Homes   52,24   1.543,1   -9,1   -0,6-0,6
     Dones   45,40   1.417,6   36,6   2,62,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   23,46   145,7   1,7   1,11,1
     De 25 a 54 anys   71,74   2.384,1   11,4   0,50,5
     De 55 anys i més   20,21   430,9   14,4   3,53,5
Atur   22,10   840,2   -108,8   -11,5-11,5
Per sexe:     
     Homes   23,07   462,7   -64,2   -12,2-12,2
     Dones   21,03   377,5   -44,6   -10,6-10,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   49,53   143,0   -13,1   -8,4-8,4
     De 25 a 54 anys   20,47   613,5   -83,6   -12,0-12,0
     De 55 anys i més   16,26   83,7   -12,2   -12,7-12,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2014
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,46   22.883,9   -424,5   -1,8-1,8
Per sexe:     
     Homes   65,48   12.282,1   -314,5   -2,5-2,5
     Dones   53,75   10.601,8   -110,0   -1,0-1,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,18   1.588,5   -134,5   -7,8-7,8
     De 25 a 54 anys   87,16   18.245,1   -360,9   -1,9-1,9
     De 55 anys i més   22,60   3.050,4   71,0   2,42,4
Ocupació   44,05   16.950,6   -79,6   -0,5-0,5
Per sexe:     
     Homes   48,86   9.165,6   -72,7   -0,8-0,8
     Dones   39,47   7.785,0   -6,9   -0,1-0,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   17,44   707,1   -35,1   -4,7-4,7
     De 25 a 54 anys   65,90   13.795,8   -102,2   -0,7-0,7
     De 55 anys i més   18,14   2.447,7   57,8   2,42,4
Atur   25,93   5.933,3   -344,9   -5,5-5,5
Per sexe:     
     Homes   25,37   3.116,6   -241,8   -7,2-7,2
     Dones   26,57   2.816,7   -103,2   -3,5-3,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   55,49   881,4   -99,3   -10,1-10,1
     De 25 a 54 anys   24,39   4.449,2   -258,8   -5,5-5,5
     De 55 anys i més   19,76   602,6   13,2   2,22,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: