Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2015
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,21   3.770,4   -30,4   -0,8-0,5
Per sexe:     
     Homes   67,86   1.996,9   -13,2   -0,7-0,2
     Dones   56,88   1.773,6   -17,2   -1,0-0,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,93   285,5   -2,8   -1,0-3,8
     De 25 a 54 anys   89,58   2.916,3   -64,7   -2,2-1,7
     De 55 anys i més   26,04   568,6   37,2   7,08,0
Ocupació   51,33   3.110,9   36,1   1,21,5
Per sexe:     
     Homes   56,52   1.663,0   34,5   2,13,0
     Dones   46,44   1.447,9   1,6   0,1-0,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   27,25   169,4   16,5   10,83,9
     De 25 a 54 anys   75,95   2.472,6   -2,4   -0,10,6
     De 55 anys i més   21,48   468,9   22,0   4,95,5
Atur   17,49   659,6   -66,5   -9,2-8,3
Per sexe:     
     Homes   16,72   333,9   -47,7   -12,5-12,3
     Dones   18,36   325,7   -18,8   -5,5-3,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   40,66   116,1   -19,3   -14,3-12,3
     De 25 a 54 anys   15,22   443,8   -62,4   -12,3-11,8
     De 55 anys i més   17,54   99,7   15,2   18,020,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2015
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,50   22.899,5   -32,2   -0,10,0
Per sexe:     
     Homes   65,90   12.355,3   -44,0   -0,4-0,1
     Dones   53,42   10.544,2   11,8   0,10,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,10   1.645,9   -10,2   -0,6-2,1
     De 25 a 54 anys   86,88   17.902,6   -222,4   -1,2-0,9
     De 55 anys i més   24,15   3.351,1   200,4   6,46,4
Ocupació   46,90   18.048,7   544,7   3,13,0
Per sexe:     
     Homes   52,79   9.896,5   290,6   3,03,4
     Dones   41,30   8.152,2   254,1   3,22,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   21,96   879,2   90,9   11,57,8
     De 25 a 54 anys   69,95   14.414,4   256,3   1,81,8
     De 55 anys i més   19,85   2.755,2   197,7   7,78,2
Atur   21,18   4.850,8   -576,9   -10,6-9,1
Per sexe:     
     Homes   19,90   2.458,8   -334,7   -12,0-11,2
     Dones   22,69   2.392,0   -242,2   -9,2-6,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   46,58   766,7   -100,9   -11,6-10,6
     De 25 a 54 anys   19,48   3.488,2   -478,7   -12,1-9,9
     De 55 anys i més   17,78   595,9   2,8   0,5-1,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: