Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,26   3.787,5   6,3   0,20,2
Per sexe:     
     Homes   67,44   1.990,0   -12,0   -0,6-0,6
     Dones   57,38   1.797,6   18,3   1,01,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,56   248,7   -22,6   -8,3-8,3
     De 25 a 54 anys   90,31   2.934,8   -15,4   -0,5-0,5
     De 55 anys i més   27,39   604,0   44,4   7,97,9
Ocupació   51,41   3.127,6   104,4   3,53,5
Per sexe:     
     Homes   56,47   1.666,3   62,8   3,93,9
     Dones   46,64   1.461,2   41,5   2,92,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   24,67   155,1   7,6   5,25,2
     De 25 a 54 anys   76,00   2.469,5   47,1   1,91,9
     De 55 anys i més   22,81   502,9   49,6   10,910,9
Atur   17,42   660,0   -98,1   -12,9-12,9
Per sexe:     
     Homes   16,26   323,6   -74,9   -18,8-18,8
     Dones   18,71   336,3   -23,2   -6,5-6,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,64   93,6   -30,3   -24,4-24,4
     De 25 a 54 anys   15,85   465,3   -62,5   -11,8-11,8
     De 55 anys i més   16,73   101,0   -5,3   -5,0-5,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,29   22.821,0   -78,4   -0,3-0,3
Per sexe:     
     Homes   65,25   12.225,3   -97,1   -0,8-0,8
     Dones   53,64   10.595,7   18,7   0,20,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,07   1.441,2   -81,5   -5,4-5,4
     De 25 a 54 anys   87,41   17.890,8   -233,3   -1,3-1,3
     De 55 anys i més   24,87   3.489,0   236,3   7,37,3
Ocupació   46,84   18.029,6   574,8   3,33,3
Per sexe:     
     Homes   52,55   9.847,4   327,2   3,43,4
     Dones   41,42   8.182,2   247,6   3,13,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   19,30   771,1   30,5   4,14,1
     De 25 a 54 anys   70,22   14.371,7   311,5   2,22,2
     De 55 anys i més   20,58   2.886,9   232,9   8,88,8
Atur   21,00   4.791,4   -653,2   -12,0-12,0
Per sexe:     
     Homes   19,45   2.378,0   -424,3   -15,1-15,1
     Dones   22,78   2.413,5   -228,9   -8,7-8,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   46,50   670,1   -112,0   -14,3-14,3
     De 25 a 54 anys   19,67   3.519,2   -544,7   -13,4-13,4
     De 55 anys i més   17,26   602,1   3,4   0,60,6
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: