Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,97   3.776,5   6,0   0,20,0
Per sexe:     
     Homes   67,06   1.981,3   -15,5   -0,8-1,0
     Dones   57,19   1.795,1   21,6   1,21,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   44,39   281,1   -4,4   -1,5-4,2
     De 25 a 54 anys   89,73   2.902,7   -13,6   -0,5-0,5
     De 55 anys i més   26,63   592,7   24,0   4,24,7
Ocupació   52,91   3.223,9   113,1   3,63,5
Per sexe:     
     Homes   57,73   1.705,8   42,8   2,63,2
     Dones   48,36   1.518,2   70,3   4,93,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   30,12   190,7   21,3   12,610,0
     De 25 a 54 anys   77,87   2.519,1   46,6   1,92,0
     De 55 anys i més   23,10   514,1   45,2   9,69,3
Atur   14,63   552,5   -107,1   -16,2-15,3
Per sexe:     
     Homes   13,91   275,5   -58,4   -17,5-19,5
     Dones   15,43   277,0   -48,7   -15,0-10,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   32,15   90,4   -25,7   -22,2-22,8
     De 25 a 54 anys   13,21   383,6   -60,2   -13,6-13,4
     De 55 anys i més   13,26   78,6   -21,1   -21,2-15,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2016
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,28   22.848,3   -51,2   -0,2-0,4
Per sexe:     
     Homes   65,26   12.242,1   -113,2   -0,9-0,9
     Dones   53,61   10.606,2   62,0   0,60,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   38,64   1.543,6   -102,3   -6,2-5,3
     De 25 a 54 anys   87,23   17.751,0   -151,6   -0,8-1,2
     De 55 anys i més   25,03   3.553,6   202,5   6,06,4
Ocupació   48,07   18.527,5   478,8   2,72,8
Per sexe:     
     Homes   53,91   10.112,8   216,3   2,22,6
     Dones   42,53   8.414,8   262,6   3,23,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   22,43   896,3   17,1   1,92,2
     De 25 a 54 anys   71,97   14.645,5   231,1   1,61,8
     De 55 anys i més   21,03   2.985,8   230,6   8,48,3
Atur   18,91   4.320,8   -530,0   -10,9-11,4
Per sexe:     
     Homes   17,39   2.129,4   -329,4   -13,4-13,9
     Dones   20,66   2.191,4   -200,6   -8,4-8,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,94   647,4   -119,3   -15,6-13,2
     De 25 a 54 anys   17,50   3.105,6   -382,6   -11,0-12,4
     De 55 anys i més   15,98   567,8   -28,1   -4,7-2,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: