Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,57   3.767,9   -17,0   -0,4-0,4
Per sexe:     
     Homes   66,52   1.972,1   -6,2   -0,3-0,6
     Dones   56,93   1.795,8   -10,8   -0,6-0,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   41,22   265,2   0,4   0,23,4
     De 25 a 54 anys   89,97   2.901,3   -34,4   -1,2-0,8
     De 55 anys i més   26,71   601,4   17,1   2,90,1
Ocupació   53,44   3.270,5   89,2   2,82,5
Per sexe:     
     Homes   58,32   1.729,0   34,9   2,11,8
     Dones   48,87   1.541,5   54,3   3,73,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   28,67   184,4   13,0   7,611,9
     De 25 a 54 anys   79,50   2.563,5   50,7   2,01,8
     De 55 anys i més   23,21   522,6   25,5   5,12,9
Atur   13,20   497,4   -106,2   -17,6-15,0
Per sexe:     
     Homes   12,33   243,1   -41,1   -14,5-13,9
     Dones   14,16   254,4   -65,1   -20,4-16,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   30,46   80,8   -12,6   -13,5-11,3
     De 25 a 54 anys   11,64   337,8   -85,2   -20,1-15,8
     De 55 anys i més   13,11   78,9   -8,4   -9,7-14,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,84   22.727,6   -148,1   -0,6-0,6
Per sexe:     
     Homes   64,70   12.158,3   -62,4   -0,5-0,6
     Dones   53,28   10.569,4   -85,5   -0,8-0,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,80   1.476,8   -13,6   -0,9-1,2
     De 25 a 54 anys   87,06   17.599,9   -281,3   -1,6-1,4
     De 55 anys i més   25,35   3.650,9   146,9   4,23,7
Ocupació   48,70   18.813,3   512,3   2,82,5
Per sexe:     
     Homes   54,58   10.256,9   285,8   2,92,5
     Dones   43,13   8.556,4   226,5   2,72,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   22,25   893,0   95,4   12,09,8
     De 25 a 54 anys   73,27   14.811,5   235,5   1,61,5
     De 55 anys i més   21,59   3.108,8   181,4   6,25,7
Atur   17,22   3.914,3   -660,4   -14,4-12,8
Per sexe:     
     Homes   15,64   1.901,4   -348,2   -15,5-13,7
     Dones   19,04   2.012,9   -312,2   -13,4-11,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,53   583,8   -109,0   -15,7-13,7
     De 25 a 54 anys   15,84   2.788,4   -516,8   -15,6-13,7
     De 55 anys i més   14,85   542,1   -34,6   -6,0-6,5
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: