Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juliol 2004
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   78,3   -0,7   3,81,6
Aliments i begudes no alcohòliques   76,6   0,5   4,81,8
Begudes alcohòliques i tabac   56,4   0,3   5,14,9
Vestit i calçat   87,4   -11,6   3,7-10,1
Habitatge   69,6   0,4   3,42,5
Parament de casa   82,7   -0,1   2,41,1
Medicina   87,7   0,2   0,50,2
Transports   78,7   0,2   5,65,7
Comunicacions   121,2   -0,2   -1,0-0,1
Esbarjo i cultura   99,3   0,9   1,20,7
Ensenyament   59,7   0,0   4,20,7
Hotels, cafès i restaurants   74,9   0,8   4,54,4
Altres béns i serveis   70,5   -0,1   4,13,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juliol 2004
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   80,8   -0,8   3,41,4
Aliments i begudes no alcohòliques   79,0   0,4   4,52,0
Begudes alcohòliques i tabac   55,3   0,1   5,65,5
Vestit i calçat   90,3   -10,7   1,5-10,2
Habitatge   71,3   0,3   3,72,7
Parament de casa   86,8   -0,6   1,70,5
Medicina   92,4   0,2   0,2-0,1
Transports   79,1   0,1   5,35,5
Comunicacions   120,4   -0,2   -0,80,1
Esbarjo i cultura   104,6   0,7   0,20,4
Ensenyament   66,1   0,0   3,90,5
Hotels, cafès i restaurants   77,5   0,9   4,03,7
Altres béns i serveis   74,7   -0,1   3,02,4
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: