Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Agost del 2004
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   78,7   0,6   3,92,2
Aliments i begudes no alcohòliques   76,8   0,2   3,92,0
Begudes alcohòliques i tabac   56,4   0,0   5,04,9
Vestit i calçat   87,3   -0,2   3,6-10,3
Habitatge   69,9   0,4   3,62,9
Parament de casa   82,6   0,0   2,31,1
Medicina   87,9   0,2   0,60,4
Transports   80,2   1,9   6,97,7
Comunicacions   121,0   -0,1   -1,1-0,2
Esbarjo i cultura   101,2   1,9   1,32,6
Ensenyament   59,7   0,0   4,20,7
Hotels, cafès i restaurants   75,4   0,7   4,55,2
Altres béns i serveis   70,6   0,1   4,13,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Agost del 2004
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   81,2   0,4   3,31,8
Aliments i begudes no alcohòliques   79,2   0,3   3,92,3
Begudes alcohòliques i tabac   55,3   0,0   5,65,5
Vestit i calçat   90,0   -0,4   1,8-10,6
Habitatge   71,5   0,4   3,83,1
Parament de casa   86,8   0,0   1,60,5
Medicina   92,5   0,1   0,20,0
Transports   79,9   1,1   5,86,6
Comunicacions   120,2   -0,1   -0,9-0,1
Esbarjo i cultura   106,3   1,6   0,22,0
Ensenyament   66,1   0,0   3,90,6
Hotels, cafès i restaurants   78,2   0,9   4,04,6
Altres béns i serveis   74,7   0,0   3,12,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: