Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Novembre del 2009
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   91,6   0,6   0,71,0
Aliments i begudes no alcohòliques   89,5   0,2   -1,3-1,7
Begudes alcohòliques i tabac   74,3   0,1   12,012,1
Vestit i calçat   107,1   4,8   -0,8-0,5
Habitatge   88,5   0,3   0,20,6
Parament de casa   94,2   0,4   1,51,3
Medicina   89,2   0,0   -0,5-0,2
Transports   91,0   1,2   1,34,8
Comunicacions   116,1   0,0   -0,8-0,4
Esbarjo i cultura   98,1   -0,6   -0,8-2,7
Ensenyament   78,9   0,2   3,23,1
Hotels, cafès i restaurants   91,7   -0,3   1,51,7
Altres béns i serveis   84,5   0,1   2,82,7
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Novembre del 2009
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   93,4   0,5   0,30,8
Aliments i begudes no alcohòliques   91,2   0,0   -2,4-2,6
Begudes alcohòliques i tabac   73,4   0,0   12,812,8
Vestit i calçat   107,8   4,5   -0,90,4
Habitatge   89,8   0,3   0,30,8
Parament de casa   97,7   0,2   0,90,7
Medicina   92,0   0,0   -1,4-1,3
Transports   90,7   1,1   0,94,4
Comunicacions   115,9   0,0   -0,8-0,3
Esbarjo i cultura   101,0   -0,7   -1,1-2,5
Ensenyament   82,7   0,1   2,72,6
Hotels, cafès i restaurants   93,5   -0,3   1,21,2
Altres béns i serveis   87,6   0,1   2,12,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: