Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Maig del 2012
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   98,0   -0,1   2,31,1
Aliments i begudes no alcohòliques   93,3   -0,2   2,00,7
Begudes alcohòliques i tabac   92,3   1,1   6,04,3
Vestit i calçat   105,3   2,8   0,7-2,6
Habitatge   101,6   0,5   4,93,3
Parament de casa   97,2   0,1   1,60,2
Medicina   85,5   -0,2   -3,2-0,4
Transports   107,8   -1,7   4,94,0
Comunicacions   110,9   0,1   -3,8-2,2
Esbarjo i cultura   98,2   -1,8   0,6-1,4
Ensenyament   84,4   0,0   3,70,2
Hotels, cafès i restaurants   96,4   0,1   1,51,5
Altres béns i serveis   91,6   -0,1   2,01,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Maig del 2012
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   99,3   -0,1   1,90,9
Aliments i begudes no alcohòliques   94,5   -0,2   1,80,5
Begudes alcohòliques i tabac   91,9   1,1   6,24,5
Vestit i calçat   105,3   2,1   0,5-2,0
Habitatge   104,0   0,3   5,13,5
Parament de casa   99,8   0,3   0,70,0
Medicina   88,2   0,0   -2,8-0,1
Transports   106,9   -1,4   4,23,4
Comunicacions   110,7   0,1   -3,8-2,2
Esbarjo i cultura   100,6   -1,6   0,4-2,1
Ensenyament   87,1   0,0   2,90,1
Hotels, cafès i restaurants   96,9   -0,2   0,90,7
Altres béns i serveis   93,5   -0,1   1,71,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: