Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Febrer del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   99,3   0,1   3,3-1,1
Aliments i begudes no alcohòliques   95,8   -0,4   2,90,2
Begudes alcohòliques i tabac   96,0   0,4   8,12,7
Vestit i calçat   89,9   -2,6   0,1-17,2
Habitatge   104,1   0,3   5,10,4
Parament de casa   98,7   0,0   2,4-0,1
Medicina   98,1   0,6   14,6-5,7
Transports   109,4   1,3   2,52,3
Comunicacions   109,0   0,0   -1,9-1,2
Esbarjo i cultura   99,6   0,3   1,6-2,2
Ensenyament   96,6   0,0   14,50,0
Hotels, cafès i restaurants   96,3   0,1   1,40,1
Altres béns i serveis   94,6   0,4   3,61,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Febrer del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,1   0,2   2,8-1,1
Aliments i begudes no alcohòliques   97,0   -0,3   2,80,1
Begudes alcohòliques i tabac   95,6   0,4   8,13,1
Vestit i calçat   90,2   -1,8   -0,1-16,2
Habitatge   105,7   0,2   4,4-0,5
Parament de casa   100,3   0,0   1,4-0,8
Medicina   99,6   0,8   12,9-0,4
Transports   109,1   1,4   2,82,4
Comunicacions   108,9   0,0   -1,8-1,2
Esbarjo i cultura   101,7   0,5   1,3-1,7
Ensenyament   96,2   0,0   10,40,0
Hotels, cafès i restaurants   96,8   0,0   0,6-0,2
Altres béns i serveis   96,1   0,3   3,00,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: