Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juny del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,3   0,2   2,6-0,1
Aliments i begudes no alcohòliques   97,2   0,5   3,71,5
Begudes alcohòliques i tabac   96,4   0,0   4,53,0
Vestit i calçat   104,8   -0,9   0,2-3,5
Habitatge   102,7   0,0   1,3-0,9
Parament de casa   99,7   0,2   2,30,9
Medicina   99,4   0,1   16,2-4,5
Transports   107,1   0,3   1,00,1
Comunicacions   106,3   0,0   -4,1-3,6
Esbarjo i cultura   101,2   0,7   2,4-0,7
Ensenyament   96,6   0,0   14,50,0
Hotels, cafès i restaurants   97,5   0,2   1,01,3
Altres béns i serveis   94,7   -0,2   3,41,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juny del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,2   0,1   2,1-0,1
Aliments i begudes no alcohòliques   98,4   0,6   3,71,5
Begudes alcohòliques i tabac   95,9   0,0   4,33,4
Vestit i calçat   104,5   -1,1   0,1-3,0
Habitatge   104,2   0,1   0,4-1,9
Parament de casa   101,3   0,1   1,40,3
Medicina   100,1   0,0   13,50,1
Transports   107,0   0,3   1,70,4
Comunicacions   106,2   0,0   -4,0-3,6
Esbarjo i cultura   102,7   0,5   1,6-0,8
Ensenyament   96,2   0,0   10,40,0
Hotels, cafès i restaurants   97,8   0,3   0,70,8
Altres béns i serveis   96,0   -0,1   2,70,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: