Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Desembre del 2015
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,2   -0,1   0,30,3
Aliments i begudes no alcohòliques   99,0   0,2   2,12,1
Begudes alcohòliques i tabac   99,6   0,0   1,11,1
Vestit i calçat   109,4   -0,9   0,50,5
Habitatge   103,1   0,1   -1,6-1,6
Parament de casa   99,9   0,1   0,60,6
Medicina   99,8   -0,1   0,20,2
Transports   98,6   -1,6   -2,7-2,7
Comunicacions   97,6   -0,1   0,40,4
Esbarjo i cultura   101,0   1,5   0,70,7
Ensenyament   99,7   0,0   1,11,1
Hotels, cafès i restaurants   98,3   -0,1   0,90,9
Altres béns i serveis   98,3   0,1   2,02,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Desembre del 2015
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,5   -0,3   0,00,0
Aliments i begudes no alcohòliques   99,5   0,0   1,81,8
Begudes alcohòliques i tabac   99,6   -0,1   1,31,3
Vestit i calçat   108,5   -2,0   0,50,5
Habitatge   103,4   0,1   -2,3-2,3
Parament de casa   100,3   0,1   0,10,1
Medicina   100,4   0,0   0,50,5
Transports   98,8   -1,5   -2,8-2,8
Comunicacions   97,6   -0,1   0,50,5
Esbarjo i cultura   101,2   1,1   0,20,2
Ensenyament   99,7   0,0   0,50,5
Hotels, cafès i restaurants   98,7   0,0   0,90,9
Altres béns i serveis   98,7   0,0   1,71,7
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: