Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,3   -0,1   3,40,1
Energia   103,5   -0,6   11,0-4,1
Productes industrials (IPPRI)   107,9   0,0   1,41,2
     béns de consum   109,3   0,0   1,91,2
          consum durador   105,4   0,0   0,90,9
          consum no durador   110,3   0,0   1,91,2
     béns d'equipament   102,1   0,0   0,31,1
          estr.metàl·liques i material transport   100,8   0,1   0,71,4
          maquinària i altres   104,3   0,0   -0,20,6
     béns intermedis   109,1   0,0   1,51,3
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   107,3   -0,6   0,92,0
          altres béns intermedis   109,9   0,3   1,80,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,4   0,0   3,2-0,1
Energia   107,6   -0,1   6,5-5,2
Productes industrials (IPPRI) (1)   108,2   0,0   2,01,5
     béns de consum   110,8   0,0   2,01,4
          consum durador   104,0   0,0   -0,2-0,2
          consum no durador   111,7   0,0   2,11,6
     béns d'equipament   104,0   -0,1   0,80,6
     béns intermedis   107,6   0,1   2,62,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes de juliol del 2017 mostra un decrement del 0,1% respecte al mes anterior, i un creixement del 3,4% respecte al juliol de l'any anterior. En termes interanuals, augmenten l'energia (11%) i els preus dels productes industrials (1,4%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (1,9%) com els intermedis (1,5%) i els d'equipament (0,3%). A Espanya, els preus industrials no varien respecte al mes anterior, i augmenten un 3,2% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 25 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: