Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2014
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   10.505   -3,8..
Indústria   894   -35,1..
Construcció   561   -25,3..
Serveis   9.051   3,0..
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2014
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   54.965   2,0..
Indústria   4.217   -26,5..
Construcció   2.806   40,7..
Serveis   47.942   3,8..
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: