Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.823,7   483,8   9,19,1
Béns de consum   2.145,1   162,7   8,28,2
     aliments, begudes i tabac   584,3   29,7   5,45,4
     altres béns de consum   1.560,7   133,0   9,39,3
Béns de capital   330,8   -7,6   -2,2-2,2
     maquinària i altres béns d'equipament   222,7   9,2   4,34,3
     material de transport i altres béns de capital   108,1   -16,8   -13,5-13,5
Béns intermedis   3.347,8   328,7   10,910,9
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   36,7   5,8   18,918,9
     prod.energètics i industrials   3.311,1   322,9   10,810,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   22.829,6   1.389,6   6,56,5
Béns de consum   8.855,3   545,8   6,66,6
     aliments, begudes i tabac   3.264,5   57,7   1,81,8
     altres béns de consum   5.590,7   488,1   9,69,6
Béns de capital   1.724,2   44,7   2,72,7
     maquinària i altres béns d'equipament   957,5   27,1   2,92,9
     material de transport i altres béns de capital   766,6   17,6   2,42,4
Béns intermedis   12.250,2   799,1   7,07,0
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   161,4   30,0   22,822,8
     prod.energètics i industrials   12.088,8   769,1   6,86,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 9,1% interanual al gener del 2018. Per destinació econòmica, mostren increments les vendes de béns de consum (8,2%) i les de béns intermedis (10,9%), mentre que les de béns de capital disminueixen un 2,2%. A Espanya, les exportacions pugen un 6,5%, respecte al mes de gener del 2017.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: