Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.583,8   861,4   12,812,8
Béns de consum   2.434,8   338,5   16,116,1
     aliments, begudes i tabac   383,3   10,8   2,92,9
     altres béns de consum   2.051,5   327,7   19,019,0
Béns de capital   466,3   11,5   2,52,5
     maquinària i altres béns d'equipament   326,0   -5,7   -1,7-1,7
     material de transport i altres béns de capital   140,3   17,2   14,014,0
Béns intermedis   4.682,8   511,4   12,312,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   269,7   16,5   6,56,5
     prod.energètics i industrials   4.413,1   494,9   12,612,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   26.765,0   2.190,2   8,98,9
Béns de consum   7.280,6   600,1   9,09,0
     aliments, begudes i tabac   1.704,8   68,1   4,24,2
     altres béns de consum   5.575,9   531,9   10,510,5
Béns de capital   1.970,4   107,5   5,85,8
     maquinària i altres béns d'equipament   1.384,0   65,6   5,05,0
     material de transport i altres béns de capital   586,4   41,9   7,77,7
Béns intermedis   17.514,0   1.482,7   9,29,2
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   652,0   71,6   12,312,3
     prod.energètics i industrials   16.862,0   1.411,1   9,19,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 12,8% interanual al gener del 2018. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments les compres de béns de consum (16,1%), les de béns intermedis (12,3%), i les de béns de capital (2,5%) . A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 8,9% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: