Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.439,9   775,1   11,69,0
Béns de consum   2.678,7   356,5   15,47,6
     aliments, begudes i tabac   485,9   63,2   15,07,4
     altres béns de consum   2.192,7   293,3   15,47,7
Béns de capital   484,2   8,6   1,88,3
     maquinària i altres béns d'equipament   334,1   11,2   3,58,4
     material de transport i altres béns de capital   150,1   -2,5   -1,78,2
Béns intermedis   4.277,0   410,0   10,69,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   308,1   114,5   59,18,6
     prod.energètics i industrials   3.968,8   295,5   8,09,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   26.752,2   3.111,8   13,211,3
Béns de consum   7.875,0   928,9   13,46,4
     aliments, begudes i tabac   1.953,2   195,5   11,17,9
     altres béns de consum   5.921,8   733,5   14,15,9
Béns de capital   2.271,2   78,8   3,68,2
     maquinària i altres béns d'equipament   1.519,4   129,5   9,39,2
     material de transport i altres béns de capital   751,8   -50,7   -6,36,0
Béns intermedis   16.606,1   2.104,0   14,514,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   668,5   151,8   29,45,2
     prod.energètics i industrials   15.937,6   1.952,2   14,014,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 11,6% interanual a l'octubre del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments tant les compres de béns de consum (15,4%), com les de béns de capital (1,8%) i les de béns intermedis (10,6%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 13,2% interanual. En els deu primers mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9% i les espanyoles un 11,3%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: