Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.070,7   100,0   290,5   5,08,8
Unió Europea (UE-28)   3.917,1   64,5   211,6   5,77,5
     Alemanya   691,7   11,4   56,5   8,93,6
     França   968,7   16,0   85,3   9,76,0
     Itàlia   525,6   8,7   -9,5   -1,88,7
     Portugal   390,6   6,4   18,3   4,97,3
     Regne Unit   390,9   6,4   3,2   0,84,6
Altres països i territoris d'Europa   446,3   7,4   0,8   0,28,5
     Suïssa   212,7   3,5   13,6   6,85,6
Amèrica del Nord   265,5   4,4   4,1   1,625,9
     Estats Units d'Amèrica   242,2   4,0   7,1   3,025,4
Amèrica Central i del Sud   399,0   6,6   25,6   6,97,3
Resta del món   1.042,8   17,2   48,4   4,911,1
     Japó   77,4   1,3   5,3   7,38,8
     Xina   128,2   2,1   22,6   21,419,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   22.189,0   100,0   822,7   3,99,1
Unió Europea (UE-28)   14.095,0   63,5   134,0   1,08,4
     Alemanya   2.345,0   10,6   96,5   4,37,0
     França   3.202,7   14,4   187,6   6,28,5
     Itàlia   1.775,8   8,0   29,5   1,713,1
     Portugal   1.632,0   7,4   64,4   4,18,8
     Regne Unit   1.490,5   6,7   -378,1   -20,2-1,8
Altres països i territoris d'Europa   1.454,6   6,6   186,1   14,712,7
     Suïssa   346,8   1,6   12,6   3,83,5
Amèrica del Nord   1.254,2   5,7   81,1   6,99,6
     Estats Units d'Amèrica   1.111,0   5,0   138,5   14,29,4
Amèrica Central i del Sud   1.383,2   6,2   80,1   6,112,3
Resta del món   4.002,0   18,0   341,4   9,39,9
     Japó   216,1   1,0   -1,3   -0,62,7
     Xina   446,9   2,0   36,0   8,824,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: