Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   4.896,3   100,0   376,3   8,38,8
Unió Europea (UE-28)   3.056,2   62,4   236,7   8,47,6
     Alemanya   526,6   10,8   64,0   13,84,5
     França   720,7   14,7   62,8   9,56,3
     Itàlia   369,5   7,5   -0,3   -0,17,8
     Portugal   332,7   6,8   10,6   3,36,8
     Regne Unit   242,9   5,0   -18,0   -6,93,5
Altres països i territoris d'Europa   369,6   7,5   35,8   10,78,7
     Suïssa   149,0   3,0   0,7   0,55,1
Amèrica del Nord   194,7   4,0   16,5   9,324,0
     Estats Units d'Amèrica   179,0   3,7   17,2   10,723,7
Amèrica Central i del Sud   350,5   7,2   32,1   10,17,6
Resta del món   925,3   18,9   55,2   6,310,6
     Japó   65,1   1,3   7,5   13,09,3
     Xina   107,1   2,2   12,0   12,618,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   19.237,7   100,0   1.591,6   9,09,1
Unió Europea (UE-28)   11.896,2   61,8   722,1   6,58,2
     Alemanya   2.101,8   10,9   172,6   8,97,2
     França   2.492,3   13,0   206,9   9,18,5
     Itàlia   1.215,7   6,3   -77,6   -6,011,2
     Portugal   1.453,1   7,6   62,8   4,58,3
     Regne Unit   1.145,3   6,0   -40,9   -3,4-2,0
Altres països i territoris d'Europa   1.082,5   5,6   52,8   5,111,9
     Suïssa   246,4   1,3   -10,1   -3,92,8
Amèrica del Nord   1.083,3   5,6   163,8   17,810,5
     Estats Units d'Amèrica   962,0   5,0   153,0   18,910,4
Amèrica Central i del Sud   1.299,1   6,8   205,8   18,813,1
Resta del món   3.876,6   20,2   447,0   13,010,3
     Japó   190,4   1,0   23,4   14,03,9
     Xina   493,0   2,6   107,8   28,024,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: