Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.398,7   100,0   677,7   11,88,9
Unió Europea (UE-28)   4.114,4   64,3   316,6   8,37,3
     Alemanya   659,5   10,3   -51,5   -7,22,6
     França   1.016,1   15,9   126,7   14,27,0
     Itàlia   560,8   8,8   32,4   6,16,6
     Portugal   419,2   6,6   44,4   11,87,0
     Regne Unit   351,4   5,5   18,4   5,53,3
Altres països i territoris d'Europa   590,2   9,2   133,3   29,212,4
     Suïssa   195,5   3,1   17,0   9,56,2
Amèrica del Nord   228,5   3,6   10,3   4,722,8
     Estats Units d'Amèrica   209,1   3,3   14,1   7,223,4
Amèrica Central i del Sud   368,5   5,8   32,1   9,68,6
Resta del món   1.097,0   17,1   185,4   20,311,1
     Japó   65,9   1,0   3,0   4,86,4
     Xina   153,3   2,4   32,6   27,017,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   25.354,5   100,0   1.847,6   7,99,1
Unió Europea (UE-28)   16.850,0   66,5   930,0   5,88,0
     Alemanya   2.724,5   10,7   -170,4   -5,97,0
     França   3.804,7   15,0   142,2   3,97,6
     Itàlia   2.057,2   8,1   148,8   7,89,9
     Portugal   1.834,1   7,2   230,2   14,49,1
     Regne Unit   1.748,6   6,9   77,7   4,7-1,0
Altres països i territoris d'Europa   1.617,6   6,4   267,2   19,811,9
     Suïssa   379,8   1,5   32,3   9,33,2
Amèrica del Nord   1.203,3   4,7   97,5   8,810,4
     Estats Units d'Amèrica   1.071,6   4,2   94,5   9,710,6
Amèrica Central i del Sud   1.329,9   5,2   35,7   2,814,6
Resta del món   4.353,7   17,2   517,2   13,510,6
     Japó   215,6   0,9   32,6   17,82,7
     Xina   587,0   2,3   168,8   40,426,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: