Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.569,3   100,0   325,9   5,28,3
Unió Europea (UE-28)   3.880,8   59,1   284,1   7,93,6
     Alemanya   1.220,4   18,6   148,0   13,83,4
     França   666,2   10,1   96,9   17,06,8
     Itàlia   566,1   8,6   54,6   10,75,5
     Portugal   113,8   1,7   -1,7   -1,5-4,4
     Regne Unit   193,6   2,9   -7,3   -3,61,7
Altres països i territoris d'Europa   395,3   6,0   -75,7   -16,113,8
     Suïssa   171,3   2,6   58,0   51,24,5
Amèrica del Nord   259,2   3,9   2,9   1,12,1
     Estats Units d'Amèrica   229,3   3,5   10,0   4,6-0,5
Amèrica Central i del Sud   167,1   2,5   -56,2   -25,218,6
Resta del món   1.866,8   28,4   170,8   10,116,9
     Japó   174,1   2,7   22,8   15,110,3
     Xina   612,6   9,3   7,6   1,314,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.020,8   100,0   842,7   3,610,5
Unió Europea (UE-28)   13.670,9   56,9   721,7   5,66,4
     Alemanya   3.110,2   12,9   155,8   5,35,6
     França   2.878,0   12,0   471,3   19,69,7
     Itàlia   1.669,2   6,9   61,8   3,811,8
     Portugal   858,2   3,6   34,2   4,23,7
     Regne Unit   921,1   3,8   -164,7   -15,22,3
Altres països i territoris d'Europa   1.373,1   5,7   56,9   4,312,8
     Suïssa   282,4   1,2   42,1   17,5-0,9
Amèrica del Nord   1.131,7   4,7   -452,0   -28,58,4
     Estats Units d'Amèrica   965,4   4,0   -423,0   -30,56,2
Amèrica Central i del Sud   1.178,6   4,9   -7,9   -0,724,6
Resta del món   6.666,6   27,8   523,9   8,516,3
     Japó   316,2   1,3   42,0   15,37,9
     Xina   2.032,3   8,5   75,1   3,87,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 5,2% interanual, al desembre del 2017. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva del 7,9%. Entre els principals països membres, creixen les compres a França (17%), Alemanya (13,8%) i Itàlia (10,7%). En sentit contrari, disminueixen les compres al Regne Unit (-3,6%) i a Portugal (-1,5%). Mostren increments respecte al desembre de l'any anterior l'Amèrica del Nord (1,1%), i la resta del món (10,1%), mentre que baixen les compres a altres països i territoris d'Europa (-16,1%) i a l'Amèrica Central i del Sud (-25,2%). A Espanya, les importacions pugen un 3,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: