Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.439,9   100,0   775,1   11,69,0
Unió Europea (UE-28)   4.342,3   58,4   389,4   9,93,3
     Alemanya   1.339,6   18,0   124,9   10,33,1
     França   638,3   8,6   19,0   3,16,3
     Itàlia   597,7   8,0   80,8   15,65,4
     Portugal   136,4   1,8   -6,7   -4,7-5,5
     Regne Unit   213,7   2,9   21,6   11,20,0
Altres països i territoris d'Europa   433,5   5,8   65,3   17,716,3
     Suïssa   212,9   2,9   24,7   13,14,2
Amèrica del Nord   226,8   3,0   15,2   7,23,0
     Estats Units d'Amèrica   204,1   2,7   1,6   0,80,1
Amèrica Central i del Sud   326,7   4,4   122,9   60,321,8
Resta del món   2.110,6   28,4   182,3   9,519,0
     Japó   179,7   2,4   22,2   14,110,0
     Xina   775,2   10,4   122,1   18,715,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   26.752,2   100,0   3.111,8   13,211,3
Unió Europea (UE-28)   14.846,4   55,5   1.418,2   10,66,4
     Alemanya   3.329,1   12,4   166,5   5,36,1
     França   3.011,3   11,3   495,4   19,79,0
     Itàlia   1.808,3   6,8   269,1   17,511,8
     Portugal   933,3   3,5   51,1   5,83,5
     Regne Unit   1.008,8   3,8   110,0   12,24,4
Altres països i territoris d'Europa   1.428,7   5,3   132,7   10,212,9
     Suïssa   341,9   1,3   12,2   3,7-0,2
Amèrica del Nord   1.506,7   5,6   222,1   17,314,2
     Estats Units d'Amèrica   1.303,2   4,9   154,6   13,511,9
Amèrica Central i del Sud   1.815,6   6,8   564,9   45,228,2
Resta del món   7.154,9   26,7   773,9   12,117,7
     Japó   348,2   1,3   36,5   11,77,3
     Xina   2.301,7   8,6   191,9   9,18,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 11,6% interanual, a l'octubre del 2017. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva del 9,9%. Entre els principals països membres, creixen les compres a Itàlia (15,6%), Regne unit (11,2%), Alemanya (10,3%) i França (3,1%). En sentit contrari, disminueixen les compres a Portugal (-4,7%). Mostren increments respecte a l'octubre de l'any anterior altres països i territoris d'Europa (17,7%), Amèrica del Nord (7,2%), Amèrica Central i del Sud (60,3%) i la resta del món (9,5%). A Espanya, les importacions pugen un 13,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: