Inversió estrangera. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   519,1   -1.552,3   -74,9-37,4
OCDE   470,5   -1.450,7   -75,5-41,2
Unió Europea (UE-28)   445,4   -636,2   -58,8-19,8
Amèrica del Nord   8,0   -34,0   -80,9-72,9
Amèrica Llatina   12,0   -733,9   -98,4-80,0
Resta d'Amèrica   1,0   1,0   ..185,8
Àsia i Oceania   25,2   -115,1   -82,0-72,3
Àfrica   0,8   0,7   ..-56,0
Paradisos fiscals   0,6   -6,4   -91,554,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   4.674,6   -3.510,5   -42,9-3,1
OCDE   4.526,2   -3.052,5   -40,3-0,7
Unió Europea (UE-28)   4.351,9   -2.086,6   -32,49,0
Amèrica del Nord   81,2   -2,3   -2,78,8
Amèrica Llatina   110,1   -961,3   -89,7-68,3
Resta d'Amèrica   1,7   -29,1   -94,4-51,1
Àsia i Oceania   55,9   -172,3   -75,5-58,1
Àfrica   2,1   -29,9   -93,5110,8
Paradisos fiscals   8,6   -24,8   -74,2-59,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 519,1 milions d'euros al tercer trimestre del 2017, un 74,9% menys que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 85,8% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 4.674,6 milions d'euros, un 42,9% menys que al tercer trimestre de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 21 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: