Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   97,9   97,6101,4
Principals mercats de la Unió Monetària   94,4   92,597,5
     Alemanya   79,1   78,383,2
     Àustria   92,9   98,0100,8
     Bèlgica   71,0   66,570,9
     França   108,0   109,3112,9
     Grècia   89,4   59,276,2
     Irlanda   196,5   180,3130,7
     Itàlia   109,0   104,4108,5
     Països Baixos   83,0   78,186,3
     Portugal   91,7   90,6100,0
Principals mercats de la resta d'Europa   113,7   120,0118,0
     Dinamarca   78,0   80,289,4
     Polònia   86,8   100,592,7
     Regne Unit   116,0   128,8120,5
     Txèquia   96,4   87,291,8
     Rússia (*)   110,0   126,8117,9
     Suècia   69,1   74,777,0
     Suïssa   239,0   238,6254,7
     Turquia   85,4   81,582,0
Principals mercats de la resta del món   94,9   94,999,3
     Austràlia   103,7   95,6192,7
     Brasil (*)   60,1   45,255,1
     Canadà   164,0   162,6122,8
     els Estats Units   110,7   114,9101,6
     Índia (*)   93,9   84,0105,7
     Japó   160,3   150,2175,0
     Corea del Sud   103,6   115,0116,8
     Mèxic (*)   105,4   106,7111,6
     Xina (*)   72,8   79,983,3
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Notes:

Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.

(*) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.


Comentari

Després de quatre trimestres d'evolució favorable, les quotes de mercat dels productes industrials catalans als mercats internacionals al segon trimestre de 2017 minoren en termes interanuals. Així, i en referència als principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials, l'índex de competitivitat revelada empitjora, en passar d'un índex de 101,4 a 97,9. En aquest sentit convé tenir present les dades excepcionalment positives del segon trimestre de 2016.

Als principals mercats de la Unió Monetària l'índex de competitivitat revelada disminueix, i passa de 97,5 a 94,4. Convé ressaltar un empitjorament destacable en mercats importants com França, Alemanya i Portugal. Per contra, es posa de relleu l'evolució positiva de la quota de mercat de les exportacions a Irlanda i, en menor mesura, a Itàlia.

Pel que fa a l'evolució de la competitivitat revelada als principals mercats de la resta d'Europa, la quota de mercat de les exportacions catalanes mostra una evolució interanual desfavorable (l'índex passa de 118,0 a 113,7). Dins d'aquests mercats destaca la pèrdua de quota de Suïssa, Rússia i el Regne Unit, i només Turquia reverteix lleument la situació.

Finalment, als principals mercats de la resta del món l'índex de competitivitat revelada també empitjora, i passa de 99,3 a 94,9. Convé destacar el guany de quota de mercat de les exportacions catalanes als EUA, Canadà i Brasil, compensades per caigudes a Mèxic, la Xina o el Japó.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 30 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: