Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   93,5   97,695,3
Principals mercats de la Unió Monetària   89,6   94,291,6
     Alemanya   74,2   79,075,4
     Àustria   90,2   92,295,4
     Bèlgica   68,5   70,392,9
     França   103,9   108,0102,3
     Grècia   62,2   89,461,0
     Irlanda   137,1   176,093,8
     Itàlia   104,1   109,0109,5
     Països Baixos   84,1   83,182,4
     Portugal   92,0   91,894,7
Principals mercats de la resta d'Europa   108,1   112,8111,6
     Dinamarca   63,4   78,567,9
     Polònia   88,2   85,784,4
     Regne Unit   112,4   115,9117,6
     Txèquia   83,1   96,490,2
     Rússia (1)   103,1   99,1101,7
     Suècia   66,6   68,468,1
     Suïssa   229,7   238,8223,7
     Turquia   81,2   85,487,1
Principals mercats de la resta del món   93,4   94,392,1
     Austràlia   93,1   103,7111,8
     Brasil (1)   77,6   57,760,4
     Canadà   124,4   163,9133,1
     els Estats Units   106,3   110,6102,2
     Índia (1)   97,3   93,1106,5
     Japó   175,7   160,3178,8
     Corea del Sud   104,2   103,6115,8
     Mèxic (1)   106,9   105,4110,1
     Xina (1)   66,9   72,964,2
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Notes:

Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.

(1) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.


Comentari

Les quotes de mercat dels productes industrials catalans als mercats internacionals al tercer trimestre del 2017 minoren en termes interanuals. Així, i en referència als principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials, l'índex de posició competitiva revelada empitjora, en passar d'un índex de 95,3 a 93,5.

Als principals mercats de la Unió Monetària l'índex de competitivitat revelada disminueix, i passa de 91,6 a 89,6. Convé ressaltar un empitjorament destacable en mercats importants com Itàlia o Portugal i, en menor mesura, Alemanya. Per contra, es posa de relleu l'evolució positiva de la quota de mercat de les exportacions a França, principal destinació de les exportacions de Catalunya, així com la forta millora en la quota d'exportacions a Irlanda i, en menor mesura, als Països Baixos.

Pel que fa a l'evolució de la competitivitat revelada als principals mercats de la resta d'Europa, la quota de mercat de les exportacions catalanes mostra una evolució interanual desfavorable (l'índex passa de 111,6 a 108,1). Dins d'aquests mercats destaca la pèrdua de quota al Regne Unit i a Turquia, que reverteix lleument en la situació d'alguns països, com Suïssa o Rússia.

Finalment, en els principals mercats de la resta del món l'índex de competitivitat revelada millora, i passa de 92,1 a 93,4. Convé destacar el guany de quota de mercat de les exportacions catalanes al Brasil, els EUA i la Xina, compensades per caigudes a Mèxic, el Japó o Corea.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 16 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: