Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.456,5   332,3   6,58,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   113,0   -19,8   -14,9-6,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli   221,9   136,8   160,9114,6
Alimentació i begudes   661,5   -11,3   -1,76,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   424,2   8,4   2,05,8
Indústries químiques   1.262,4   24,5   2,07,5
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   302,6   45,4   17,612,7
Maquinària i equips mecànics   362,1   -22,0   -5,74,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   101,1   13,9   15,92,0
Equips elèctrics i electrònics   447,9   119,1   36,210,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   938,7   24,0   2,64,5
Resta branques d'activitat   562,0   -8,5   -1,56,8
No classificats   59,1   21,7   58,024,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.970,7   1.239,4   6,08,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.580,9   -127,9   -7,5-1,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.354,4   351,4   35,051,5
Alimentació i begudes   2.367,3   26,8   1,110,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.490,5   14,9   1,07,8
Indústries químiques   2.633,9   82,0   3,29,6
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   1.786,6   7,6   0,413,3
Maquinària i equips mecànics   1.347,6   30,6   2,36,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   328,0   15,7   5,07,2
Equips elèctrics i electrònics   1.244,2   169,1   15,75,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.756,5   548,5   13,04,5
Resta branques d'activitat   2.595,9   220,8   9,310,7
No classificats   485,0   -100,1   -17,1-0,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,5% interanual al desembre del 2017. Per branques econòmiques, cal destacar l'increment dels productes energètics; extracció i refinació petroli (160,9%). En senti contrari, agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca mostra un decrement del 14,9%, entre d'altres. A Espanya, les exportacions pugen un 6% respecte a un any enrere. En termes acumulats, Catalunya creix un 8,7% i Espanya un 8,9%, en relació al conjunt de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: