Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)M RSS 

Catalunya. II trimestre 2018
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   140,0   1,9-1,8
Per sector d'activitat   
     Indústria   132,5   0,3-0,9
     Construcció   156,4   4,5-1,1
     Comerç   148,1   2,1-0,8
     Hostaleria i transport   157,6   6,0-5,4
     Resta de serveis   133,9   1,1-1,8
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   143,6   5,3-0,6
     De 10 a 49 assalariats   147,4   1,2-1,0
     De 50 a 199 assalariats   142,0   0,9-3,6
     De 200 a 999 assalariats   125,7   -0,6-1,1
     1000 o més assalariats   126,5   -0,7-6,4
Per demarcació cameral (1)   
     Cambra de Barcelona   137,2   1,3-3,4
     Resta de cambres de Barcelona   135,3   3,5-1,4
     Cambres de Girona   147,1   2,10,8
     Cambres de Lleida   152,0   0,4-2,4
     Cambres de Tarragona   142,5   1,40,9
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya. II trimestre 2018
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   135,5   0,41,0
Per sector d'activitat   
     Indústria   130,8   1,11,3
     Construcció   144,9   -0,63,0
     Comerç   137,6   -0,3-0,3
     Hostaleria i transport   141,3   1,1-0,3
     Resta de serveis   132,1   0,81,5
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   137,6   1,50,6
     De 10 a 49 assalariats   139,7   -0,11,5
     De 50 a 199 assalariats   134,2   0,91,5
     De 200 a 999 assalariats   126,3   -0,80,1
     1000 o més assalariats   123,5   -1,81,3
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.


Comentari

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) per al segon trimestre del 2018 a Catalunya se situa en 140, dada que suposa un creixement de l'1,9% respecte al trimestre anterior i un decrement de l'1,8% respecte a un any enrere. Tots els sectors registren un increment de la confiança respecte al trimestre anterior, destacant el sector de l'hostaleria i transport (6%). En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, baixen tots els sectors. La disminució més intensa es dóna en l'hostaleria i transport (-5,4%).

Per grandària de l'establiment, l'Índex de confiança més alt l'assoleixen els establiments de 10 a 49 assalariats (147,4), seguit dels de menys de 10 assalariats (143,6) i els de 50 a 199 assalariats (142). Per demarcació cameral, destaca l'ICEH assolit per les Cambres de Lleida (152).

D'altra banda, l'ICEH per al conjunt de l'Estat espanyol se situa en 135,5 dada que suposa un increment del 0,4% respecte de l'índex de confiança del trimestre anterior.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2018): 16 d'abril del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: