Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)M RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Unió Europea (UE-28=100)   107,0   108,2109,8
Unió Europea (UE-15=100)   98,4   99,7101,3
Zona euro (UM-19=100)   100,4   101,7103,2
Espanya=100   119,0   119,4119,7
PIB. Base 2010 (milions d'euros)   196.676   205.535213.766
Població (a 1 de juliol)   7.399.600   7.396.1007.416.000
PPC (UE-28 =1)   0,8987   0,88440,9006
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.

Font: Comptabilitat Regional d'Espanya. Base 2010. INE, excepte PPC (Eurostat).

Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Unió Europea (UE-28=100)   90,0   90,691,7
Unió Europea (UE-15=100)   82,7   83,584,7
Zona euro (UM-19=100)   84,4   85,286,2
PIB. Base 2010 (milions d'euros)   1.037.820   1.079.9981.118.522
Població (a 1 de juliol)   46.455.100   46.410.10046.450.400
PPC (UE-28 =1)   0,8987   0,88440,9006
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.

Font: Comptabilitat Regional d'Espanya. Base 2010. INE, excepte PPC (Eurostat).

Nota: El concepte d'harmonitzat es refereix a Catalunya.


Comentari

El producte interior brut harmonitzat per habitant (PIBHph) de Catalunya, l'any 2016, és un 9,8% superior a la mitjana de la Unió Europea (28 països), mesurat en paritat de poder de compra. En canvi, la dada espanyola se situa 8 punts i 3 dècimes per sota de la mitjana europea.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 7 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC). Indicadors anuals. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: