Producte interior brut (Base 2010). OfertaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
PIB   208.018   215.641   223.629   2,3   3,53,5
Valor afegit brut   191.639   198.143   205.550   2,2   3,23,4
     Agricultura   1.857   1.822   1.804   0,6   -1,410,1
     Indústria   39.394   41.075   42.672   3,1   3,74,0
          Ind. manufacturera   32.906   34.380   35.744   3,5   4,24,2
     Construcció   9.128   9.264   9.653   -0,6   -0,13,2
     Serveis   141.260   145.983   151.421   2,2   3,33,1
          Comerç, transport i hostaleria   50.223   51.772   52.905   0,9   4,72,2
          Act. immobiliàries, professionals i altres   63.785   65.952   69.072   3,6   2,64,0
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   27.252   28.259   29.444   1,4   2,62,8
Impostos nets sobre productes   16.379   17.498   18.079   3,9   6,94,3

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2016
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
PIB   1.037.025   1.075.639   1.113.851   1,4   3,23,2
Valor afegit brut   943.779   975.795   1.011.006   1,2   2,93,1
     Agricultura   23.560   25.004   26.028   -1,6   -2,93,4
     Indústria   165.978   176.102   179.527   1,8   5,52,4
          Ind. manufacturera   130.050   138.914   142.968   3,1   7,03,1
     Construcció   53.524   54.554   56.540   -1,2   0,22,5
     Serveis   700.717   720.135   748.911   1,4   2,63,4
          Comerç, transport i hostaleria   219.194   226.553   236.475   1,8   4,64,4
          Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   303.854   309.700   321.389   2,2   1,73,1
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   177.669   183.882   191.047   -0,5   1,72,5
Impostos nets sobre productes   93.246   99.844   102.845   2,9   6,74,2

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va presentar una variació positiva en volum del 3,5% l'any 2016, a Catalunya. Per branques d'activitat, creixen tant l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (10,1%), com la indústria (4%), la construcció (3,2%) i els serveis (3,1%). Dins dels serveis cal destacar l'increment d'activitats immobiliàries, professionals i altres (4%). Els impostos nets sobre els productes pugen un 4,3% interanual. A Espanya, el PIB va créixer un 3,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç. Indicadors anuals. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: