Producte interior brut (Base 2010). OfertaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
PIB   215.722   224.751   234.651   3,8   3,63,4
Valor afegit brut   197.902   206.236   215.252   3,2   3,53,3
     Agricultura   1.860   1.987   2.169   -2,9   6,1-3,1
     Indústria   41.693   43.515   46.170   5,9   5,04,9
          Ind. manufacturera   34.691   36.858   39.047   4,8   6,44,6
     Construcció   9.332   9.806   10.422   2,3   3,24,7
     Serveis   145.018   150.927   156.489   2,7   3,12,9
          Comerç, transport i hostaleria   50.408   52.693   54.312   2,4   3,32,3
          Act. immobiliàries, professionals i altres   65.748   68.749   71.766   2,6   3,93,4
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   28.862   29.485   30.412   3,1   0,92,7
Impostos nets sobre productes   17.821   18.515   19.400   10,9   4,73,9

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2017
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
PIB   1.079.998   1.118.522   1.163.662   3,4   3,33,1
Valor afegit brut   979.874   1.014.911   1.054.863   2,9   3,22,9
     Agricultura   27.266   28.090   30.165   -2,4   6,93,7
     Indústria   176.484   181.210   190.812   5,4   3,63,7
          Ind. manufacturera   139.300   144.027   152.026   7,8   3,53,8
     Construcció   54.927   57.005   60.704   2,4   1,94,9
     Serveis   721.197   748.606   773.182   2,6   3,02,6
          Comerç, transport i hostaleria   228.639   239.474   248.871   4,5   3,83,2
          Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   308.089   318.885   331.132   1,4   3,12,8
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   184.469   190.247   193.179   2,2   2,01,4
Impostos nets sobre productes   100.124   103.611   108.799   8,6   4,44,2

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va presentar una variació positiva en volum del 3,4% l'any 2017, a Catalunya. Per branques d'activitat, creixen tant la indústria (4,9%), com la construcció (4,7%) i els serveis (2,9%). Dins dels serveis cal destacar l'increment d'activitats immobiliàries, professionals i altres (3,4%). En sentit contrari, l'agricultura mostra un decrement del 3,1%. Els impostos nets sobre els productes pugen un 3,9% interanual. A Espanya, el PIB va créixer un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç. Indicadors anuals. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: