Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2017
        Milers        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Totals   3.506,5   3.596,2   3.702,8   3,0   2,63,0
Agricultura   60,9   :   :   0,9   ....
Indústria   550,1   :   :   4,3   ....
     Ind. manufacturera   501,6   :   :   4,2   ....
Construcció   175,8   :   :   0,7   ....
Serveis   2.719,6   :   :   2,9   ....
     Comerç, transport i hostaleria   1.019,7   :   :   4,0   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   1.036,9   :   :   2,0   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   663,0   :   :   2,8   ....
       
Assalariats   3.062,8   3.147,6   3.250,2   4,3   2,83,3
Agricultura   29,9   :   :   5,9   ....
Indústria   528,5   :   :   4,3   ....
     Ind. manufacturera   481,4   :   :   4,2   ....
Construcció   137,0   :   :   2,7   ....
Serveis   2.367,5   :   :   4,4   ....
     Comerç, transport i hostaleria   842,6   :   :   6,3   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   914,2   :   :   3,5   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   610,7   :   :   3,0   ....

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2017
        Milers        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Totals   19.244,3   19.733,8   20.245,8   2,8   2,52,6
Agricultura   746,6   :   :   0,4   ....
Indústria   2.235,1   :   :   2,6   ....
     Ind. manufacturera   1.997,7   :   :   2,7   ....
Construcció   1.035,5   :   :   6,9   ....
Serveis   15.227,2   :   :   2,7   ....
     Comerç, transport i hostaleria   5.641,9   :   :   3,6   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   5.499,2   :   :   2,9   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   4.086,0   :   :   1,3   ....
       
Assalariats   16.670,8   17.145,9   17.639,8   3,3   2,92,9
Agricultura   438,8   :   :   2,6   ....
Indústria   2.132,5   :   :   2,6   ....
     Ind. manufacturera   1.896,7   :   :   2,7   ....
Construcció   870,2   :   :   7,2   ....
Serveis   13.229,3   :   :   3,1   ....
     Comerç, transport i hostaleria   4.484,3   :   :   4,8   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.780,2   :   :   3,3   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.964,7   :   :   1,2   ....

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El nombre total de llocs de treball va ser de 3.702,8 milers l'any 2017 a Catalunya, un 3% més que un any enrere. El nombre de llocs de treball dels assalariats va ser de 3.250,2 milers, i mostra un increment del 3,3% amb relació a l'any anterior. A Espanya el nombre de llocs de treball i el nombre de llocs de treball assalariats van créixer un 2,6% i un 2,9% anual respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: