Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2016
        Milers        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Totals   2.940,6   2.980,6   3.086,8   1,1   1,43,6
Agricultura   52,9   :   :   -0,8   ....
Indústria   505,3   :   :   -1,8   ....
     Ind. manufacturera   460,3   :   :   -2,3   ....
Construcció   160,2   :   :   -2,5   ....
Serveis   2.222,3   :   :   2,1   ....
     Comerç, transport i hostaleria   871,9   :   :   0,8   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   784,4   :   :   4,3   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   566,0   :   :   1,3   ....
       
Assalariats   2.538,4   2.622,8   2.733,8   1,0   3,34,2
Agricultura   25,5   :   :   2,7   ....
Indústria   489,6   :   :   -1,5   ....
     Ind. manufacturera   445,3   :   :   -2,0   ....
Construcció   125,3   :   :   -2,7   ....
Serveis   1.898,1   :   :   1,9   ....
     Comerç, transport i hostaleria   699,1   :   :   0,2   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   672,7   :   :   4,2   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   526,2   :   :   1,5   ....

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
        Milers        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Totals   16.400,8   16.885,0   17.366,7   1,1   3,02,9
Agricultura   691,3   :   :   0,8   ....
Indústria   2.106,3   :   :   -1,2   ....
     Ind. manufacturera   1.879,2   :   :   -1,3   ....
Construcció   924,4   :   :   -3,1   ....
Serveis   12.678,8   :   :   1,8   ....
     Comerç, transport i hostaleria   4.923,6   :   :   1,4   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.064,7   :   :   2,9   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.690,5   :   :   1,2   ....
       
Assalariats   14.068,2   14.537,8   14.984,5   1,3   3,33,1
Agricultura   403,7   :   :   5,9   ....
Indústria   2.013,1   :   :   -1,3   ....
     Ind. manufacturera   1.787,6   :   :   -1,3   ....
Construcció   776,3   :   :   -3,6   ....
Serveis   10.875,2   :   :   2,0   ....
     Comerç, transport i hostaleria   3.833,4   :   :   1,9   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.436,6   :   :   3,2   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.605,2   :   :   1,1   ....

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El nombre de llocs de treball equivalents a temps complet va ser de 3.086,8 milers l'any 2016 a Catalunya, un 3,6% més que un any enrere. A Espanya el nombre de llocs de treball equivalents a temps complet va créixer un 2,9% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: