Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2007
        Milers        Variació (%)
           2005           2006           2007           2005           2006           2007
Totals   3.360,4   3.477,3   3.610,1   1,9   3,53,8
Agricultura   67,5   66,1   63,9   0,7   -2,0-3,4
Indústria   755,4   737,0   720,8   -1,9   -2,4-2,2
     Ind. manufacturera   726,9   706,0   687,2   -2,1   -2,9-2,7
Construcció   367,3   402,7   433,1   5,7   9,67,5
Serveis   2.170,2   2.271,5   2.392,2   2,7   4,75,3
     Comerç, transport i hostaleria   963,1   983,9   1.023,3   0,8   2,24,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres   739,2   797,9   853,0   4,5   7,96,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   467,9   489,7   516,0   3,7   4,75,4
       
Assalariats   2.882,9   2.985,2   3.109,7   2,3   3,54,2
Agricultura   36,0   35,7   35,6   1,5   -0,8-0,3
Indústria   718,4   697,4   682,9   -1,5   -2,9-2,1
     Ind. manufacturera   690,4   666,6   649,6   -1,6   -3,4-2,6
Construcció   312,9   341,4   372,3   9,4   9,19,1
Serveis   1.815,6   1.910,7   2.018,9   2,8   5,25,7
     Comerç, transport i hostaleria   737,7   758,4   804,2   1,7   2,86,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres   628,5   682,7   720,5   3,5   8,65,5
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   449,4   469,6   494,1   3,5   4,55,2

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2007
        Milers        Variació (%)
           2005           2006           2007           2005           2006           2007
Totals   18.513,4   19.192,6   19.812,4   3,6   3,73,2
Agricultura   871,8   823,8   805,0   -2,8   -5,5-2,3
Indústria   3.014,2   2.968,4   2.922,7   -0,2   -1,5-1,5
     Ind. manufacturera   2.795,6   2.744,9   2.693,0   -0,4   -1,8-1,9
Construcció   2.379,9   2.519,6   2.648,5   7,0   5,95,1
Serveis   12.247,5   12.880,8   13.436,2   4,4   5,24,3
     Comerç, transport i hostaleria   5.128,3   5.311,1   5.616,9   3,3   3,65,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.762,8   4.065,9   4.232,4   6,5   8,14,1
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.356,4   3.503,8   3.586,9   3,9   4,42,4
       
Assalariats   15.831,9   16.505,5   17.116,5   4,1   4,33,7
Agricultura   431,4   422,5   428,9   -1,0   -2,11,5
Indústria   2.897,7   2.849,4   2.799,7   -0,1   -1,7-1,7
     Ind. manufacturera   2.680,4   2.627,2   2.571,4   -0,3   -2,0-2,1
Construcció   2.088,5   2.223,3   2.349,6   8,3   6,55,7
Serveis   10.414,3   11.010,3   11.538,3   4,8   5,74,8
     Comerç, transport i hostaleria   3.926,1   4.104,0   4.412,3   4,0   4,57,5
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.206,3   3.480,8   3.612,4   6,8   8,63,8
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.281,9   3.425,5   3.513,6   3,8   4,42,6

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: