Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2009
        Milers        Variació (%)
           2007           2008           2009           2007           2008           2009
Totals   3.610,1   3.635,5   3.407,3   3,8   0,7-6,3
Agricultura   63,9   65,9   64,7   -3,4   3,1-1,8
Indústria   720,8   702,2   606,6   -2,2   -2,6-13,6
     Ind. manufacturera   687,2   667,0   568,4   -2,7   -2,9-14,8
Construcció   433,1   392,6   316,8   7,5   -9,3-19,3
Serveis   2.392,2   2.474,8   2.419,1   5,3   3,5-2,2
     Comerç, transport i hostaleria   1.023,3   1.057,2   1.008,0   4,0   3,3-4,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres   853,0   876,4   857,1   6,9   2,8-2,2
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   516,0   541,1   554,0   5,4   4,92,4
       
Assalariats   3.109,7   3.129,1   2.933,2   4,2   0,6-6,3
Agricultura   35,6   36,3   36,5   -0,3   1,90,6
Indústria   682,9   667,2   585,1   -2,1   -2,3-12,3
     Ind. manufacturera   649,6   632,5   547,2   -2,6   -2,6-13,5
Construcció   372,3   338,6   273,3   9,1   -9,1-19,3
Serveis   2.018,9   2.087,0   2.038,4   5,7   3,4-2,3
     Comerç, transport i hostaleria   804,2   834,1   786,7   6,0   3,7-5,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres   720,5   736,3   721,6   5,5   2,2-2,0
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   494,1   516,6   530,1   5,2   4,52,6

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2009
        Milers        Variació (%)
           2007           2008           2009           2007           2008           2009
Totals   19.812,4   19.849,8   18.642,1   3,2   0,2-6,1
Agricultura   805,0   775,2   742,0   -2,3   -3,7-4,3
Indústria   2.922,7   2.894,3   2.562,0   -1,5   -1,0-11,5
     Ind. manufacturera   2.693,0   2.666,9   2.335,0   -1,9   -1,0-12,4
Construcció   2.648,5   2.336,4   1.830,0   5,1   -11,8-21,7
Serveis   13.436,2   13.843,9   13.508,1   4,3   3,0-2,4
     Comerç, transport i hostaleria   5.616,9   5.719,6   5.429,0   5,8   1,8-5,1
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.232,4   4.436,5   4.333,1   4,1   4,8-2,3
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.586,9   3.687,8   3.746,0   2,4   2,81,6
       
Assalariats   17.116,5   17.160,9   16.132,1   3,7   0,3-6,0
Agricultura   428,9   407,0   399,4   1,5   -5,1-1,9
Indústria   2.799,7   2.761,0   2.450,9   -1,7   -1,4-11,2
     Ind. manufacturera   2.571,4   2.535,3   2.225,0   -2,1   -1,4-12,2
Construcció   2.349,6   2.080,0   1.614,7   5,7   -11,5-22,4
Serveis   11.538,3   11.912,9   11.667,1   4,8   3,2-2,1
     Comerç, transport i hostaleria   4.412,3   4.504,6   4.293,0   7,5   2,1-4,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.612,4   3.793,0   3.700,0   3,8   5,0-2,5
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.513,6   3.615,3   3.674,1   2,6   2,91,6

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: