Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2010
        Milers        Variació (%)
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Totals   3.635,5   3.407,3   3.319,0   0,7   -6,3-2,6
Agricultura   65,9   64,7   62,9   3,1   -1,8-2,7
Indústria   702,2   606,6   582,0   -2,6   -13,6-4,1
     Ind. manufacturera   667,0   568,4   540,5   -2,9   -14,8-4,9
Construcció   392,6   316,8   270,8   -9,3   -19,3-14,5
Serveis   2.474,8   2.419,1   2.403,3   3,5   -2,2-0,7
     Comerç, transport i hostaleria   1.057,2   1.008,0   999,3   3,3   -4,7-0,9
     Act. immobiliàries, professionals i altres   876,4   857,1   830,1   2,8   -2,2-3,2
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   541,1   554,0   574,0   4,9   2,43,6
       
Assalariats   3.129,1   2.933,2   2.847,9   0,6   -6,3-2,9
Agricultura   36,3   36,5   36,5   1,9   0,60,0
Indústria   667,2   585,1   563,2   -2,3   -12,3-3,7
     Ind. manufacturera   632,5   547,2   521,8   -2,6   -13,5-4,6
Construcció   338,6   273,3   227,4   -9,1   -19,3-16,8
Serveis   2.087,0   2.038,4   2.020,9   3,4   -2,3-0,9
     Comerç, transport i hostaleria   834,1   786,7   776,3   3,7   -5,7-1,3
     Act. immobiliàries, professionals i altres   736,3   721,6   704,9   2,2   -2,0-2,3
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   516,6   530,1   539,6   4,5   2,61,8

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2010
        Milers        Variació (%)
           2008           2009           2010           2008           2009           2010
Totals   19.849,8   18.642,1   18.148,1   0,2   -6,1-2,6
Agricultura   775,2   742,0   747,1   -3,7   -4,30,7
Indústria   2.894,3   2.562,0   2.485,7   -1,0   -11,5-3,0
     Ind. manufacturera   2.666,9   2.335,0   2.241,9   -1,0   -12,4-4,0
Construcció   2.336,4   1.830,0   1.574,1   -11,8   -21,7-14,0
Serveis   13.843,9   13.508,1   13.341,2   3,0   -2,4-1,2
     Comerç, transport i hostaleria   5.719,6   5.429,0   5.336,2   1,8   -5,1-1,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.436,5   4.333,1   4.251,7   4,8   -2,3-1,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.687,8   3.746,0   3.753,3   2,8   1,60,2
       
Assalariats   17.160,9   16.132,1   15.739,8   0,3   -6,0-2,4
Agricultura   407,0   399,4   428,2   -5,1   -1,97,2
Indústria   2.761,0   2.450,9   2.385,8   -1,4   -11,2-2,7
     Ind. manufacturera   2.535,3   2.225,0   2.143,5   -1,4   -12,2-3,7
Construcció   2.080,0   1.614,7   1.376,8   -11,5   -22,4-14,7
Serveis   11.912,9   11.667,1   11.549,0   3,2   -2,1-1,0
     Comerç, transport i hostaleria   4.504,6   4.293,0   4.228,5   2,1   -4,7-1,5
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.793,0   3.700,0   3.641,5   5,0   -2,5-1,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.615,3   3.674,1   3.679,0   2,9   1,60,1

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: