Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. 2011
        Valor        Variació (%)
        2009 (*)           2010           2011        2009 (*)           2010           2011
Total   41.154,8   43.326,6   42.525,3   -4,7   5,3-1,8
Indústria   14.241,5   15.252,8   15.327,4   -12,7   7,10,5
Sector terciari   14.932,5   15.721,1   15.495,8   -2,1   5,3-1,4
Sector domèstic   11.159,5   11.512,6   10.921,4   2,5   3,2-5,1
Altres   821,3   840,1   780,7   8,6   2,3-7,1
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 23 de gener del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: