Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. 2013
        Valor        Variació (%)
           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Total   42.525,3   41.501,0   39.901,3   -1,8   -2,4-3,9
Indústria   15.327,4   15.066,9   14.642,2   0,5   -1,7-2,8
Sector terciari   15.495,8   15.021,8   14.260,0   -1,4   -3,1-5,1
Sector domèstic   10.921,4   10.709,7   10.363,6   -5,1   -1,9-3,2
Altres   780,7   702,6   635,5   -7,1   -10,0-9,6
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 23 de gener del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: