Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. 2015
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Índex general (IPI)   95,9   97,5   100,0   1,0   1,62,6
Energia   102,6   98,1   100,0   4,9   -4,42,0
Productes industrials   94,9   97,4   100,0   0,4   2,62,7
     béns de consum   97,1   97,9   100,0   -0,3   0,82,2
          consum durador   107,0   103,2   100,0   -18,0   -3,5-3,1
          consum no durador   96,7   97,7   100,0   0,8   1,02,4
     béns d'equipament   95,3   98,2   100,0   2,3   2,91,9
          estr.metàl·liques i material transport   95,3   99,9   100,0   2,0   4,80,1
          maquinària i altres   95,4   96,2   100,0   2,6   0,84,0
     béns intermedis   92,1   96,4   100,0   -0,1   4,63,8
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   90,9   96,5   100,0   0,2   6,23,6
          altres béns intermedis   92,8   96,3   100,0   -0,3   3,83,9
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'índex de productes industrials no inclou les divisions 06, 19 i 35 (CCAE-09).

Amunt
Espanya. 2015
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Índex general (IPI)   95,4   96,8   100,0   -1,7   1,53,3
Energia   100,9   99,3   100,0   -2,6   -1,60,7
Productes industrials (1)   94,1   96,3   100,0   -1,5   2,33,9
     béns de consum   96,8   98,7   100,0   -2,2   2,01,3
          consum durador   98,7   97,1   100,0   -12,1   -1,63,0
          consum no durador   96,7   98,9   100,0   -1,2   2,31,1
     béns d'equipament   91,9   93,2   100,0   1,2   1,47,2
     béns intermedis   93,2   96,2   100,0   -2,6   3,24,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'índex de productes industrials no inclou les divisions 05, 06, 19 i 35 (CCAE-09).

Nota: Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades provisionals) ha crescut un 3,7% interanual l'any 2017. Per grans sectors industrials, i respecte a l'any anterior, l'energia augmenta un 4,9% i els productes industrials un 3,7%. Per tipus de béns, tots mostren increments respecte a un any enrere: els de consum un 3,6%, els intermedis un 4,3% i els d'equipament un 2,4%. A Espanya, l'IPI va augmentar un 2,9%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 8 de febrer del 2018.

Sèries revisades amb data 13 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: