Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   427.591   422.432   440.544   ..   -1,24,3
Indústries extractives i refinació del petroli   3.509   3.729   3.404   ..   6,3-8,7
Indústries de productes alimentaris   67.120   67.180   69.050   ..   0,12,8
Fabricació de begudes i indústria del tabac   8.195   8.543   8.849   ..   4,23,6
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   29.903   29.319   29.740   ..   -2,01,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   7.289   6.322   6.956   ..   -13,310,0
Indústria del paper i de les arts gràfiques   27.936   29.243   28.285   ..   4,7-3,3
Indústries químiques   31.117   30.667   33.283   ..   -1,48,5
Fabricació de productes farmacèutics   18.569   19.211   20.812   ..   3,58,3
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   20.999   20.099   21.868   ..   -4,38,8
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   10.672   10.272   10.028   ..   -3,7-2,4
Metal·lúrgia   5.480   5.503   6.046   ..   0,49,9
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   46.008   44.426   46.909   ..   -3,45,6
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   20.700   21.042   20.640   ..   1,6-1,9
Fabricació de maquinària i equips ncaa   23.773   23.922   24.308   ..   0,61,6
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   35.212   37.137   37.544   ..   5,51,1
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   3.283   2.851   2.808   ..   -13,2-1,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   20.074   17.208   18.411   ..   -14,37,0
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   13.636   13.185   14.896   ..   -3,313,0
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   6.748   6.070   5.798   ..   -10,0-4,5
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   27.367   26.502   30.908   ..   -3,216,6
Unitats: Persones.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   1.949.194   1.931.972   1.984.105   ..   -0,92,7
Indústries extractives i refinació del petroli   30.525   29.285   28.834   ..   -4,1-1,5
Indústries de productes alimentaris   309.666   308.905   316.107   ..   -0,22,3
Fabricació de begudes i indústria del tabac   48.182   47.324   49.019   ..   -1,83,6
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   120.373   121.162   123.684   ..   0,72,1
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   48.027   47.093   47.595   ..   -1,91,1
Indústria del paper i de les arts gràfiques   105.612   101.674   102.234   ..   -3,70,6
Indústries químiques   81.026   79.521   82.693   ..   -1,94,0
Fabricació de productes farmacèutics   36.992   38.677   39.360   ..   4,61,8
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   88.345   86.268   89.913   ..   -2,44,2
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   90.469   85.695   84.637   ..   -5,3-1,2
Metal·lúrgia   57.799   58.041   57.515   ..   0,4-0,9
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   224.647   220.617   221.616   ..   -1,80,5
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   83.204   80.745   86.324   ..   -3,06,9
Fabricació de maquinària i equips ncaa   96.923   97.457   99.310   ..   0,61,9
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   131.837   135.997   144.423   ..   3,26,2
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   40.419   40.234   41.982   ..   -0,54,3
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   97.694   93.461   95.658   ..   -4,32,4
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   64.925   71.986   77.592   ..   10,97,8
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   39.589   38.907   38.452   ..   -1,7-1,2
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   152.941   148.922   157.159   ..   -2,65,5
Unitats: Persones.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

El nombre d'ocupats en la indústria a Catalunya l'any 2015 va ser de 440.544 persones, un 4,3% més que l'any anterior. Les agrupacions amb increments més alts són les indústries de subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus (16,6%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (13%). En sentit contrari, els decrements més intensos els registren les indústries extractives i refinació del petroli (-8,7%), la producció i distribució d'energia elèctrica i gas (-4,5%) i la indústria del paper i de les arts gràfiques (-3,3%). A Espanya, l'any 2015 hi va haver 1.984.105 persones ocupades en la indústria, un 2,7% per sobre del valor registrat el 2014.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE.
 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: