Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   125.999.712   127.278.483   131.628.160   ..   1,03,4
Indústries extractives i refinació del petroli   7.083.556   6.964.957   5.457.434   ..   -1,7-21,6
Indústries de productes alimentaris   21.870.626   22.279.179   23.027.877   ..   1,93,4
Fabricació de begudes i indústria del tabac   2.848.007   2.887.632   2.944.552   ..   1,42,0
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   4.603.446   4.418.613   4.714.826   ..   -4,06,7
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   674.360   709.778   834.379   ..   5,317,6
Indústria del paper i de les arts gràfiques   5.386.953   5.319.847   5.252.691   ..   -1,2-1,3
Indústries químiques   16.152.970   16.268.058   17.305.777   ..   0,76,4
Fabricació de productes farmacèutics   6.078.035   6.051.427   6.509.645   ..   -0,47,6
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   4.464.048   4.456.201   5.016.330   ..   -0,212,6
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   1.903.543   2.007.139   2.076.418   ..   5,43,5
Metal·lúrgia   3.502.935   3.462.262   3.627.653   ..   -1,24,8
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   6.410.430   6.735.574   7.097.755   ..   5,15,4
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   4.424.824   4.601.661   4.583.193   ..   4,0-0,4
Fabricació de maquinària i equips ncaa   4.179.404   4.174.728   4.524.171   ..   -0,18,4
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   14.280.041   15.323.292   16.438.701   ..   7,37,3
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   481.029   478.059   486.987   ..   -0,61,9
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   1.881.976   1.937.887   2.033.207   ..   3,04,9
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   1.296.871   1.428.946   1.658.044   ..   10,216,0
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   15.308.160   14.456.005   14.325.705   ..   -5,6-0,9
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   3.168.499   3.317.239   3.712.813   ..   4,711,9
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   562.350.692   571.921.638   582.357.233   ..   1,71,8
Indústries extractives i refinació del petroli   56.211.139   51.843.390   39.886.105   ..   -7,8-23,1
Indústries de productes alimentaris   87.171.918   89.451.176   92.562.645   ..   2,63,5
Fabricació de begudes i indústria del tabac   17.099.413   16.593.274   17.083.146   ..   -3,03,0
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   13.977.552   14.067.818   14.870.775   ..   0,65,7
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   5.117.670   5.402.313   6.050.785   ..   5,612,0
Indústria del paper i de les arts gràfiques   18.340.645   17.698.829   18.351.509   ..   -3,53,7
Indústries químiques   38.049.163   38.174.260   38.653.228   ..   0,31,3
Fabricació de productes farmacèutics   14.178.216   13.728.321   13.679.772   ..   -3,2-0,4
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   18.229.918   18.418.010   19.691.403   ..   1,06,9
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   14.566.407   14.946.948   15.876.230   ..   2,66,2
Metal·lúrgia   28.004.653   29.637.126   28.984.901   ..   5,8-2,2
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   27.653.502   28.807.654   30.628.638   ..   4,26,3
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   17.166.146   17.639.717   19.352.476   ..   2,89,7
Fabricació de maquinària i equips ncaa   17.477.853   18.208.913   18.348.451   ..   4,20,8
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   52.149.606   57.492.924   66.548.735   ..   10,215,8
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   10.918.949   11.366.577   12.677.339   ..   4,111,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   8.228.338   8.546.502   8.739.543   ..   3,92,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   6.351.268   7.334.008   8.396.105   ..   15,514,5
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   93.795.191   95.139.360   93.854.594   ..   1,4-1,4
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   17.663.143   17.424.516   18.120.853   ..   -1,44,0
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

El volum de negoci en la indústria a Catalunya l'any 2015 va ser de gairebé 131.628,2 milions d'euros, quantitat que es tradueix en un increment interanual del 3,4%. Destaca el creixement del 17,6% de les indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria. També augmenten la reparació i instal·lació de maquinària i equips (16%) i la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (12,6%), entre d'altres. De la resta d'agrupacions, el decrement més intens el mostra les indústries extractives i refinació del petroli (-21,6%). A Espanya, el volum de negoci va ascendir a 582.357,2 milions d'euros, un 1,8% més que l'any 2014.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE.
 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: