Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendesM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   125.999.712   127.278.483   131.628.160   ..   1,03,4
Catalunya   37.528.834   37.621.383   :   ..   0,2..
Resta d'Espanya   48.199.882   48.865.874   87.519.342   ..   1,4..
Unió Europea   27.773.048   28.768.514   31.166.041   ..   3,68,3
Resta del món   12.497.948   12.022.712   12.942.777   ..   -3,87,7
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.

: No disponible.

Nota: L'any 2015, la dada corresponent a les vendes a la resta d'Espanya també inclou les vendes a Catalunya, com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l'enquesta.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total indústria   562.350.692   571.921.638   582.357.233   ..   1,71,8
Espanya   400.563.133   401.852.710   402.628.023   ..   0,30,2
Unió Europea   106.652.938   113.912.318   126.547.433   ..   6,811,1
Resta del món   55.134.621   56.156.610   53.181.777   ..   1,9-5,3
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

El volum de negoci en la indústria va ascendir a gairebé 131.628,2 milions d'euros l'any 2015, xifra que suposa un increment interanual del 3,4%. Quant a la seva destinació, les vendes van créixer a la Unió Europea (8,3%) i a la resta del món (7,7%). A Espanya, el volum de negoci va ser de 582.357,2 milions d'euros, un 1,8% més que l'any 2014.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE.
 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: