Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Viatgers   17.686,4   19.094,4   19.748,8   5,4   8,03,4
Turisme domèstic   6.935,1   7.439,2   7.455,2   8,9   7,30,2
     de Catalunya   4.157,8   4.329,7   4.327,3   11,3   4,1-0,1
     de la resta d'Espanya   2.777,3   3.109,5   3.127,9   5,5   12,00,6
Turisme estranger   10.751,3   11.655,2   12.293,7   3,3   8,45,5
Pernoctacions   51.982,1   55.550,6   57.062,9   3,5   6,92,7
Turisme domèstic   15.702,5   16.629,2   16.496,8   10,9   5,9-0,8
     de Catalunya   8.701,8   8.882,4   8.801,8   12,3   2,1-0,9
     de la resta d'Espanya   7.000,8   7.746,8   7.695,0   9,2   10,7-0,7
Turisme estranger   36.279,5   38.921,4   40.566,1   0,6   7,34,2
Grau d'ocupació per habitacions (%)   63,4   67,1   69,0   3,7   5,92,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Viatgers   93.217,0   99.840,0   103.497,0   6,2   7,13,7
Turisme domèstic   47.523,6   49.543,2   50.227,7   6,4   4,21,4
Turisme estranger   45.693,4   50.296,8   53.269,3   5,9   10,15,9
Pernoctacions   308.235,7   331.168,9   340.037,2   4,4   7,42,7
Turisme domèstic   110.254,9   114.239,1   115.036,7   5,3   3,60,7
Turisme estranger   197.980,8   216.929,8   225.000,5   3,9   9,63,7
Grau d'ocupació per habitacions (%)   62,0   65,7   67,2   4,8   6,12,3
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

- Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers a Catalunya va ser de 19.748,8 milers de persones, dada que representa una variació del 3,4% respecte a l'any anterior. El nombre de pernoctacions va ser de 57.062,9 milers, fet que suposa un augment del 2,7% respecte al 2016. Segons l'origen dels viatgers, el turisme estranger va augmentar un 5,5% i el turisme domèstic un 0,2%. Quant a les pernoctacions, el turisme domèstic va decréixer un 0,8% i el turisme estranger va augmentar un 4,2%. A Espanya es van registrar augments tant en el nombre de viatgers (3,7%) com en el nombre de pernoctacions (2,7%), amb relació al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 24 de gener del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: