Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   148.018   112.587152.821
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   828.308   930.5081.041.335
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   581.489   526.253577.785
Transport i emmagatzematge   1.046.321   1.173.2991.436.583
Hostaleria   402.310   447.680405.139
Informació i comunicacions   303.912   405.508460.299
Activitats immobiliàries   1.467.662   2.463.6051.182.220
Activitats professionals, científiques i tècniques   378.225   467.381550.029
Activitats administratives i serveis auxiliars   531.820   819.545904.536
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   211.526   219.443324.382
Altres serveis   134.062   79.30777.110
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Amunt
Espanya. 2015
           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   1.067.437   1.122.6101.281.539
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   3.853.553   4.164.8924.631.008
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   3.491.810   3.260.2153.217.867
Transport i emmagatzematge   4.998.140   7.435.4039.173.061
Hostaleria   1.991.985   2.116.3672.482.340
Informació i comunicacions   2.076.081   2.287.9244.349.771
Activitats immobiliàries   9.216.245   9.660.9296.215.286
Activitats professionals, científiques i tècniques   1.647.474   1.976.7802.383.824
Activitats administratives i serveis auxiliars   3.172.053   4.086.6124.779.778
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   854.936   1.110.6252.125.632
Altres serveis   320.890   357.816423.661
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.


Comentari

Segons l'estadística estructural d'empreses del sector serveis, les agrupacions d'activitats de Catalunya que han destinat més diners l'any 2015 a la inversió bruta en actius materials han estat transport i emmagatzematge (1.436,6 milions d'euros), les activitats immobiliàries (1.182,2 milions d'euros) i comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor (1.041,3 milions). A Espanya, ha estat el transport i emmagatzematge l'agrupació capdavantera quant al volum d'inversió, seguida de les activitats immobiliàries.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: