Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2014
           2012           2013           2014
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   112.854   148.018112.587
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   894.528   828.308930.508
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   613.016   581.489526.253
Transport i emmagatzematge   1.310.894   1.046.3211.173.299
Hostaleria   434.067   402.310447.680
Informació i comunicacions   434.901   303.912405.508
Activitats immobiliàries   1.857.481   1.467.6622.463.605
Activitats professionals, científiques i tècniques   351.364   378.225467.381
Activitats administratives i serveis auxiliars   639.846   531.820819.545
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   185.552   211.526219.443
Altres serveis   68.946   134.06279.307
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.


Notes:

- En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions.

- L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Amunt
Espanya. 2014
           2012           2013           2014
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   1.260.314   1.067.4371.122.610
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   3.990.741   3.853.5534.164.892
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   3.297.933   3.491.8103.260.215
Transport i emmagatzematge   6.413.261   4.998.1407.435.403
Hostaleria   2.260.648   1.991.9852.116.367
Informació i comunicacions   3.302.361   2.076.0812.287.924
Activitats immobiliàries   8.900.185   9.216.2459.660.929
Activitats professionals, científiques i tècniques   1.878.912   1.647.4741.976.780
Activitats administratives i serveis auxiliars   4.358.364   3.172.0534.086.612
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   951.809   854.9361.110.625
Altres serveis   332.955   320.890357.816
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Enquesta anual de serveis.


Notes:

- En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions.

- L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.


Comentari

Segons l'enquesta anual de serveis, les agrupacions d'activitats de Catalunya que han destinat més diners l'any 2014 a la inversió bruta en actius materials han estat les activitats immobiliàries (2.463,6 milions d'euros), transport i emmagatzematge (1.173,3 milions d'euros) i comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor (930,5 milions). A Espanya, han estat les activitats immobiliàries les capdavanteres quant al volum d'inversió, seguides del transport i emmagatzematge.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 18 d'octubre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: