Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. 2017
           2015           2016           2017
Grau d'ocupació per habitacions   63,4   67,169,0
Per marques turístiques   
     Barcelona   76,4   78,978,7
     Costa Brava   58,0   60,863,5
     Costa Daurada   62,1   67,771,4
     Costa Barcelona (*)   63,9   70,072,8
     Paisatges Barcelona (*)   37,4   43,351,0
     Pirineus   27,5   31,932,9
     Terres de Lleida   33,4   34,737,1
     Terres de l'Ebre   43,2   48,651,3
     Val d'Aran   43,7   43,243,4
Per categories   
     Cinc estrelles d'or   67,5   66,966,9
     Quatre estrelles d'or   70,7   73,474,9
     Tres estrelles d'or   65,8   70,172,9
     Dues estrelles d'or   53,4   59,660,9
     Una estrella d'or   51,0   57,254,9
     Dues i tres estrelles d'argent   39,4   43,945,1
     Una estrella d'argent   34,9   40,549,8
Unitats: %.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Notes:

- A partir de l'any 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

- (*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.

- Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Advertiment: Les dades del grau d'ocupació per categories de l'any 2013 publicades el 28 de juliol de 2014 eren errònies. Es van corregir el 29 de gener de 2016.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, el grau d'ocupació per habitacions en els hotels de Catalunya es va situar en el 69%, és a dir, 1,9 punts per sobre del valor registrat un any enrere. Per marques turístiques, Barcelona, Costa Daurada i Costa de Barcelona van presentar un grau d'ocupació més alt que la mitjana (78,7%, 71,4% i 72,8%, respectivament). Per categories hoteleres, van presentar graus d'ocupació més alts que la mitjana els establiments de quatre i tres estrelles d'or (74,9% i 72,9% respectivament).

Data de publicació:

Darrer període (2017): 24 de gener del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: