Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total pernoctacions   14.600,8   15.235,7   15.766,2   0,7   4,33,5
Per marques turístiques      
     Barcelona (1)   ..   ..   ..   ..   ....
     Catalunya Central   198,0   :   :   4,2   ....
     Costa Brava   6.459,9   6.621,2   6.969,4   -2,3   2,55,3
     Costa Daurada   4.459,8   4.558,5   4.685,4   7,7   2,22,8
     Costa Barcelona (2012-2014)   1.900,6   :   :   -5,2   ....
     Costa Barcelona (*)   :   2.297,4   2.234,0   ..   ....
     Paisatges Barcelona (*)   :   93,8   99,3   ..   ....
     Pirineus   1.013,0   1.067,7   1.142,6   -0,1   5,47,0
     Terres de Lleida   47,9   56,5   56,6   24,3   17,80,2
     Terres de l'Ebre   478,1   494,7   521,3   1,8   3,55,4
     Val d'Aran   43,6   45,8   57,5   76,8   5,225,4
Per categories de càmping      
     Luxe i primera   7.608,1   7.917,9   8.185,8   -1,4   4,13,4
     Segona   5.621,4   6.036,6   6.416,7   -1,7   7,46,3
     Tercera   1.371,4   1.281,2   1.163,6   29,9   -6,6-9,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

: No disponible.

(1) La marca turística Barcelona no disposa d'establiments de càmping.

Notes:

- A partir de l'any 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

- (*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, el nombre de pernoctacions registrades en càmpings de Catalunya va ser de 15.766,2 milers, dada que suposa un increment interanual del 3,5%. Per marques turístiques, la marca més freqüentada va ser Costa Brava, que va créixer un 5,3% respecte al 2015. La segona marca amb més pernoctacions és Costa Daurada, i va augmentar un 2,8%. Per categories, els càmpings de luxe i primera i els de segona pugen un 3,4% i un 6,3% respectivament. En sentit contrari, els de tercera mostren un decrement anual del 9,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 7 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Pernoctacions en càmpings. Per marques turístiques i categories. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: