Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
                Excursionistes i        Total                Excursionistes i        Total
        Turistes        de pas        visitants        Turistes        de pas        visitants
Total   19.260,6   14.088,7   33.349,3   5,2   -1,42,3
Alemanya   1.566,4   170,1   1.736,6   -7,2   28,6-4,6
Bèlgica i Països Baixos   1.607,0   159,9   1.766,8   0,2   107,05,1
França   5.128,0   11.353,6   16.481,6   7,8   0,32,5
Itàlia   1.116,8   518,5   1.635,3   2,4   -3,40,5
Regne Unit   1.959,6   307,8   2.267,4   4,9   52,09,5
Països nòrdics   755,5   159,3   914,8   5,1   -29,5-3,1
Suïssa   486,5   79,4   565,9   14,3   -17,78,4
Altres països   6.641,0   1.340,0   7.981,0   7,8   -21,41,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).


Nota: Es consideren els visitants estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
                Excursionistes i        Total                Excursionistes i        Total
        Turistes        de pas        visitants        Turistes        de pas        visitants
Total   68.215,2   41.549,3   109.764,5   5,0   -1,62,4
Alemanya   10.294,0   1.069,3   11.363,3   -1,2   0,6-1,0
Bèlgica i Països Baixos   5.221,9   633,6   5.855,5   5,7   7,85,9
França   11.552,7   23.787,4   35.340,0   9,0   -3,40,3
Itàlia   3.916,1   1.249,3   5.165,4   6,4   16,48,6
Regne Unit   15.724,4   1.598,9   17.323,3   4,8   10,85,4
Països nòrdics   4.992,8   75,2   5.068,0   -1,0   -55,6-2,8
Suïssa   1.779,2   316,2   2.095,5   9,0   5,48,5
Altres països   14.734,1   12.819,4   27.553,5   8,2   -0,93,7
Unitats: Milers.

Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Frontur.


Comentari

L'any 2015 el nombre de visitants estrangers a Catalunya va ser de 33.349,3 milers, un 2,3% per sobre del valor registrat un any enrere. D'aquests visitants, 19.260,6 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 14.088,7 milers eren excursionistes i gent de pas. Això suposa un augment del 5,2% dels turistes una disminució de l'1,4% dels excursionistes i gent de pas. Quant als turistes, l'increment més alt el registra Suïssa (14,3%). França, país de procedència majoritari, augmenta un 7,8%. Pel que fa als excursionistes i gent de pas, els procedents de França creixen un 0,3%. A Espanya el nombre de visitants estrangers va créixer un 2,4% com a conseqüència de l'augment del nombre de turistes (5%), mentre que els excursionistes i gent de pas mostren un decrement de l'1,6%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 31 de març del 2016.

Més informació a:

 Visitants estrangers. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: